KLP AksjeAsia Indeks IV

Aksjer, Øvrige
Utvikling 1 år+ 6.19 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1501.69 NOK
Dagens kursendring
+ 0.56 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
70 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.41 %
Løpende kostnader
0.23 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.23 %
- Returprovisjon
0.12 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
KL
KLP AksjeAsia Indeks IV

Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks IV er et indeksfond som investerer i Asia.

ISIN
NO0010762990
Kategori
Aksjer, Øvrige
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
23. mai 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kristoffer Solem
Forvaltet fondet siden
29. mai 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
86.4 %
Kort rente
13.6 %

Største regioner

Japan 70.6 %
Australia 18.6 %
Asia 10.1 %
Asia Emerging 0.3 %

Største bransjer

Industri
17.8 %
Finans
17.8 %
Teknologi
11.9 %
Konsumentvarer
11.6 %
Helsevern
10.8 %
Kommunikasjon
7.3 %
Klp Aksjeasia Indeks Ii
100.0 %