KLP AksjeEuropa Indeks IV

Aksjer, Øvrige
Utvikling 1 år- 6.53 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1214.16 NOK
Dagens kursendring
- 0.84 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.23 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.23 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
KL
KLP AksjeEuropa Indeks IV

Verdipapirfondet KLP AksjeEuropa Indeks IV er et indeksfond som investerer i Europa.

ISIN
NO0010745854
Kategori
Aksjer, Øvrige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
4. november 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kristoffer Solem
Forvaltet fondet siden
29. mai 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
89.7 %
Kort rente
10.2 %
Øvrig
0.1 %

Største regioner

Eurosonen 49.6 %
Europa ex. Euro 28.8 %
Storbritannia 20.5 %
USA 0.9 %

Største bransjer

Helsevern
17.7 %
Forbruksvarer
15.6 %
Finans
14.5 %
Industri
12.6 %
Konsumentvarer
8.1 %
Materialer
7.3 %
KLP AksjeEuropa Indeks II
100.0 %