Holberg Triton A

Aksjer, Øvrige
Utvikling 1 år- 4.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
144.95 NOK
Dagens kursendring
+ 0.12 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Ho
Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer innen sjømatsektoren. Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

ISIN
NO0010730179
Kategori
Aksjer, Øvrige
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
27. februar 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jann Molnes
Forvaltet fondet siden
27. februar 2015
Holberg FondeneLars Hillesgate 195008 Bergen
+47 55 212000http://www.holberg.no
Aksjer
94.5 %
Kort rente
5.5 %

Største regioner

Europa ex. Euro 27.8 %
Asia Emerging 23.5 %
Japan 19.0 %
Australia 9.9 %

Største bransjer

Forbruksvarer
100 %
Charoen Pokphand Foods PCL DR
4.8 %
Oceana Group Ltd
4.6 %
Bakkafrost
4.5 %
SalMar
4.5 %
Tassal Group Ltd
4.2 %
Nichimo Co Ltd
4.2 %