Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Globale, Små selskaper
Utvikling 1 år+ 7.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (8.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
13.04 USD
Dagens kursendring
- 1.54 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.18 %
Hvorav forvaltningskostnad
2.05 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Allianz Global Small Cap Equity AT USD

The fund aims to generate long-term capital growth by investing Sub-Fund assets in global equity markets, with the focus on smaller companies ("small caps"). It invests at least 80% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of small companies whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Small Cap Total Return (net) Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales and/or profits in those countries.

ISIN
LU0963586101
Kategori
Globale, Små selskaper
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. september 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andrew Neville
Forvaltet fondet siden
18. juni 2013
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
98.2 %
Kort rente
1.8 %

Største regioner

USA 59.2 %
Japan 13.6 %
Eurosonen 9.7 %
Storbritannia 6.8 %

Største bransjer

Teknologi
20.5 %
Industri
17.9 %
Helsevern
16.7 %
Finans
11.7 %
Konsumentvarer
11.2 %
Eiendom
8.7 %