GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Close

Globale, Små selskaper
Utvikling 1 år- 0.75 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
19.95 USD
Dagens kursendring
+ 0.66 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.46 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
GS
GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Close

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio will invest in securities of relatively small market capitalisation companies anywhere in the world meaning those companies with a market capitalisation of no greater than the largest company in the S&P/Citigroup EMI World Index, at the time that the Portfolio’s investment is made.

ISIN
LU0245329841
Kategori
Globale, Små selskaper
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. august 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
3. august 2006
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2 Dublin
Aksjer
99.3 %
Kort rente
0.7 %

Største regioner

USA 59.4 %
Japan 11.2 %
Eurosonen 10.7 %
Europa ex. Euro 6.3 %

Største bransjer

Teknologi
19.9 %
Helsevern
15.7 %
Industri
12.6 %
Finans
12.1 %
Konsumentvarer
11.1 %
Eiendom
9.4 %