KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II

Globale, Små selskaper
Utvikling 1 år+ 5.37 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1137.03 NOK
Dagens kursendring
+ 0.73 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.33 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.33 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
KL
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II

Fondet er et indeksfond og tilføringsfond som investerer minimum 85 prosent av sine midler i verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I (AGSCI I) som er mottakerfondet.

ISIN
NO0010801996
Kategori
Globale, Små selskaper
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
6. november 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Magne Valen-Sendstad
Forvaltet fondet siden
6. november 2017
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
99.2 %
Kort rente
0.7 %

Største regioner

USA 55.7 %
Japan 13.1 %
Eurosonen 8.8 %
Europa ex. Euro 6.2 %

Største bransjer

Industri
17.2 %
Teknologi
14.2 %
Helsevern
13.1 %
Finans
12.3 %
Konsumentvarer
11.3 %
Eiendom
11.1 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I
100.0 %