Didner & Gerge Global

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år+ 14.69 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
295.34 SEK
Dagens kursendring
+ 0.78 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.6 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Di
Didner & Gerge Global

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

ISIN
SE0004167567
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. september 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lars Johansson
Forvaltet fondet siden
1. januar 2014
Didner & Gerge Fonder ABDragarbrunnsgatan 45 Uppsala
+46 18640540http://www.didnergerge.se
Aksjer
97.0 %
Kort rente
3.0 %

Største regioner

USA 38.8 %
Canada 16.7 %
Storbritannia 11.9 %
Japan 10.8 %

Største bransjer

Finans
33.6 %
Teknologi
20.8 %
Helsevern
12.4 %
Industri
10.8 %
Forbruksvarer
10.6 %
Konsumentvarer
7.9 %
V.F. Corporation
3.9 %
NEXON Co Ltd
3.8 %
Nomura Research Institute Ltd
3.7 %
PRUDENTIAL
3.7 %
ASHMORE GROUP PLC
3.6 %