Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

/ Start

Er Investeringskonto Zero en forsikring?

Ja. Nordnet Investeringskonto Zero er en Kapitalforsikring med investeringsvalg.

Hva er unikt med Investeringskonto Zero?

De fleste store banker og forsikringsselskaper tilbyr en kapitalforsikring til sine kunder, men de fleste av dem tilbyr bare et lite utvalg av fond og ingen aksjer på Oslo Børs slik Nordnet har. Videre har de fleste andre tilbydere ganske mange kostnader, som årlig fast administrasjonskostnad og innskuddskostnad. Nordnet har ingen av delene. Hos Nordnet er du til en viss grad selvbetjent, men til gjengjeld blir du tilbudt det beste og nyeste av markedets verktøy for å forvalte pengene dine. Informasjonen vi gir deg skal være inspirerende og tydelig. Du skal enkelt kunne ta stilling til om Nordnet Investeringskonto Zero er rett produkt for deg, både nå og på sikt, og ved din bortgang. Hos Nordnet mener vi at frihet og ansvar må henge sammen. Du tar selv ansvar for risikoen, men da skal du også få reelle valgmuligheter. Vi gir deg et bredt og sammensatt fondstorg med en rekke fond fra forskjellige land. Og vi gir deg muligheten til å investere i enkeltaksjer på en rekke børser.

Nordnet jobber kontinuerlig mot målet om å tilby kundene våre markedets beste utvalg av investeringer og markedets laveste kostnader.

Hvem kan åpne en Investeringskonto Zero?

Alle privatpersoner som er folkeregistrert i Norge kan opprette en Investeringskonto Zero. Personer under 18 år kan også opprette en Investeringskonto Zero i sitt eget navn, men skal benytte en egen tegningsblankett for umyndige personer. Åpne Investeringskonto Zero hos Nordnet i dag.

Kan jeg forsikre hvem jeg vil?

Nei, i Investeringskonto Zero vil forsikringstaker (eier av forsikringen) og forsikrede alltid være samme person.

Forsikringskostnad

Nordnet Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring som gjør at du betaler en månedlig promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo. Du er, ifølge punkt 8.2 i Allmenne forsikringsvilkår, selv ansvarlig for å ha nok penger på konto for å dekke forsikringskostnaden. Denne trekkes forskuddsvis hver måned i samsvar med prislisten. Dersom du ikke har penger disponibelt på trekktidspunktet, vil Nordnet selge aksjer, fondsandeler eller andre instrumenter slik at forsikringskostnaden dekkes.

Er Investeringskonto Zero en forsikring?

Ja. Nordnet Investeringskonto Zero er en Kapitalforsikring med investeringsvalg.

Hva er unikt med Investeringskonto Zero?

De fleste store banker og forsikringsselskaper tilbyr en kapitalforsikring til sine kunder, men de fleste av dem tilbyr bare et lite utvalg av fond og ingen aksjer på Oslo Børs slik Nordnet har. Videre har de fleste andre tilbydere ganske mange kostnader, som årlig fast administrasjonskostnad og innskuddskostnad. Nordnet har ingen av delene. Hos Nordnet er du til en viss grad selvbetjent, men til gjengjeld blir du tilbudt det beste og nyeste av markedets verktøy for å forvalte pengene dine. Informasjonen vi gir deg skal være inspirerende og tydelig. Du skal enkelt kunne ta stilling til om Nordnet Investeringskonto Zero er rett produkt for deg, både nå og på sikt, og ved din bortgang. Hos Nordnet mener vi at frihet og ansvar må henge sammen. Du tar selv ansvar for risikoen, men da skal du også få reelle valgmuligheter. Vi gir deg et bredt og sammensatt fondstorg med en rekke fond fra forskjellige land. Og vi gir deg muligheten til å investere i enkeltaksjer på en rekke børser.

Nordnet jobber kontinuerlig mot målet om å tilby kundene våre markedets beste utvalg av investeringer og markedets laveste kostnader.

Hvem kan åpne en Investeringskonto Zero?

Alle privatpersoner som er folkeregistrert i Norge kan opprette en Investeringskonto Zero. Personer under 18 år kan også opprette en Investeringskonto Zero i sitt eget navn, men skal benytte en egen tegningsblankett for umyndige personer. Åpne Investeringskonto Zero hos Nordnet i dag.

Kan jeg forsikre hvem jeg vil?

Nei, i Investeringskonto Zero vil forsikringstaker (eier av forsikringen) og forsikrede alltid være samme person.

Hvordan realiserer jeg investeringskonto med lav skattesats i 2018?

En del kunder ønsker å realisere Investeringskonto Zero i år og få 23 % skatt på aksjegevinsten, fremfor å måtte betale over 30 % skatt neste år. Slik gjør du det på 1-2-3 – og får de skattede pengene tilbake på investeringskontoen i løpet av få dager.

Aller først: Er det smart? Les mer om dette resonnementet her.

Har du bestemt deg for å ta ut pengene og betale skatten i år (2018), kan dette gjøres på følgende enkle måte:

1. Selg verdipapirene slik at du har kontanter å ta ut av investeringskontoen.

Selger du aksjer tar det 2-3 dager før du har pengene på konto (handelsdagen pluss 2 dager). Selger du aksjefond eller rentefond tar det noe lenger tid, mellom 1 og 6 dager (vi sender ordren videre umiddelbart, men forvalteren bruker noen dager på oppgjøret).

2. Overfør pengene til en annen Nordnet-konto du har.

Velg «Min konto» øverst på nettsiden. Velg deretter «Overfør mellom Nordnet-kontoer». Velg «Investeringskonto Zero» som fra-konto og for eksempel «Aksje- og fondskonto» eller «Sparekonto» som til-konto. En slik overføring regnes skattemessig som et uttak av investeringskontoen og utløser skatteregningen. Du trenger altså ikke avslutte investeringskontoen for å utløse skatteregningen (i alle fall ikke hos Nordnet).

3. Overfør pengene tilbake til investeringskontoen, eventuelt til en aksjesparekonto – om du mener at det passer bedre for ditt sparemønster. Les mer om valget mellom de to kontotypene her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

4. Kjøp de aksjene og fondene du ønsker. Du kan enten kjøpe de samme verdipapirene eller benytte muligheten til å bytte ut noen aksjer og fond med noen du mener er bedre. 

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.