Gå til hovedinnhold

Verdipapirbelåning på investeringskonto.

Søk om belåning på investeringskonto.


Nå får du verdipapirbelåning på investeringskonto. Løsningen fungerer nesten på samme måte som på en aksje- og fondskonto eller aksjesparekonto. Du inngår en kredittavtale med Nordnet Bank NUF, som opprettes en kredittkonto med din investeringskonto som sikkerhet. Overføring fra kredittkonto til investeringskonto skjer ved kjøp av aksjer og fond på investeringskontoen.

Handel skjer på vanlig måte via din investeringskonto, hvor belåningsgrader på dine aksjer og fond på investeringskontoen bestemmer hvor mye du kan overføre fra din kredittkonto til din investeringskonto for å øke din eksponeringen. Merk at ved belåning på en investeringskonto, må du selv regulere kredittkontoen. Det skjer ingen automatisk overføring fra investeringskontoen til kredittkontoen ved nedsalg på investeringskontoen.

Merk at du må ha bestått en kunnskapstest for å få godkjent søknad om verdipapirbelåning.

  • Få belåning på kapitalforsikring

  • Behold din skatteposisjon etter nedsalg på investeringskontoen.

  • Mulighet til å belåne aksjer utenfor EØS

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.


Slik fungerer det.

Investeringskonto et forsikringsprodukt som tilbys av Nordnet Livsforsikring AS, også kalt fondskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

Ved belåning av en investeringskonto vil du inngå en kredittavtale med Nordnet Bank NUF. Nordnet Bank NUF vil ved innvilgelse kredittsøknaden opprette en kredittkonto med sikkerhet (pant) i investeringskontoen. Deretter vil du kunne overføre midler fra kredittkontoen til investeringskontoen ved å utføre handler på investeringskontoen.

Overføringen vil registreres som en ordinær innbetaling på investeringskontoen, og renter belastes kredittkontoen fra overføringstidspunktet.

I motsetning til ved belåning på kontotypene Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto, skjer det ingen automatisk tilbakeføring til kredittkontoen ved salg av aksjer eller fond på investeringskontoen kjøpt for midler kredittkontoen. Tilbakebetaling til kredittkontoen kan du gjøre fra andre Nordnetkontoer, eller fra den belånte investeringskontoen.

Ved tilbakebetaling fra din investeringskonto til kredittkontoen, gjør du et uttak. Uttak fra investeringskontoen blir en skattemessig realisasjon. Ved salg av aksjer og fond handlet med midler fra kredittkontoen, velger selv om du ønsker å nedbetale kreditten fra din investeringskonto, eller revinvestere beløpet i andre aksjer på investeringskontoen.

Overføring fra kredittkonto kan kun skje til pantsatt investeringskonto – det er ikke mulig å ta ut penger direkte fra kredittkontoen til annen bruk.

Renter debiteres kredittkontoen månedlig. Den til enhver tid gjeldende rentesats fremkommer av prislisten på nordnet.no.