Gå til hovedinnhold

Verdipapirbelåning på investeringskonto.

Søk om belåning på investeringskonto.

Nå får du verdipapirbelåning på investeringskonto. Løsningen fungerer nesten på samme måte som på en aksje- og fondskonto eller aksjesparekonto. Du inngår en kredittavtale med Nordnet Bank NUF, som opprettes en kredittkonto med din investeringskonto som sikkerhet. Overføring fra kredittkonto til investeringskonto skjer ved kjøp av aksjer og fond på investeringskontoen.

Handel skjer på vanlig måte via din investeringskonto, hvor belåningsgrader på dine aksjer og fond på investeringskontoen bestemmer hvor mye du kan overføre fra din kredittkonto til din investeringskonto for å øke din eksponeringen. Merk at ved belåning på en investeringskonto, må du selv regulere kredittkontoen. Det skjer ingen automatisk overføring fra investeringskontoen til kredittkontoen ved nedsalg på investeringskontoen.

Merk at du må ha bestått en kunnskapstest for å få godkjent søknad om verdipapirbelåning.

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.

Når du belåner porteføljen din øker du eksponeringen din mot kurssvingninger. Kursfall eller endringer i belåningsgrader kan medføre at belåningsgrensen i porteføljen din reduseres og gjøre at du blir overbelånt. Du kan redusere risikoen for overbelåning ved å ikke utnytte belåningsgraden maksimalt.

Du er selv ansvarlig for at porteføljen din ikke blir overbelånt. Overbelåning innebærer at sikkerheten i porteføljen ikke samsvarer med kredittavtalen og er ikke tillatt. Om overbelåning skulle oppstå må overbelåningen umiddelbart reduseres. Man kan regulere overbelåning ved å sette inn penger, overføre verdipapirer med tilstrekkelig belåningsgrad til porteføljen eller selge verdipapirer i porteføljen.

Merk at dersom du har en godt diversifisert portefølje og har fått en høyere belåningsgrad, kan endringer i porteføljen føre til redusert diversifisering og dermed redusert belåningsgrad. Om du selger et verdipapir, og dermed reduserer diversifiseringen kan porteføljen bli overbelånt som en følge av redusert belåningsgrad.

I tilfeller der overbelåning ikke reduseres har Nordnet rett, men ikke plikt, til å selge dine verdipapirer i den grad som trengs for å betjene overbelåningen. Det er en risiko for at dine verdipapirer selges på et tidspunkt eller en kurs som du ikke ønsker. Vanligvis sendes en melding der du bes om å redusere overbelåningen, men Nordnet har rett til å tvangsselge verdipapirene uten en slik melding. Det kan for eksempel være aktuelt ved turbulente markedsforhold.

Hendelser på verdipapirmarkedet kan medføre kursfall og at du taper all egenkapital. Utnytter du belåning risikerer du å tape mer enn det du har investert og ha gjeld til Nordnet. Dersom ikke gjelden betales blir den krevd inn på vanlig måte. Forsiktig bruk av belåning reduserer risikoen for at slike tap skjer.

Kjøp med egne penger: Du kjøper X-aksjen (X) for 100 000 kr. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen gitt et tap på 15 000 kr.

Kjøp med belåning: X har en belåningsverdi på 85 %. Du utnytter belåningen og kjøper X for 100 000 kr med 15 000 kr i egne midler. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen kostet deg et tap på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Det innebærer at du har tapt hele din investerte kapital.

Vær oppmerksom på at regneeksemplene nevnt ovenfor ikke tar hensyn til avgifter, skatter og renter forbundet med kreditten.

Slik fungerer det.

Investeringskonto et forsikringsprodukt som tilbys av Nordnet Livsforsikring AS, også kalt fondskonto eller kapitalforsikring med investeringsvalg.

Ved belåning av en investeringskonto vil du inngå en kredittavtale med Nordnet Bank NUF. Nordnet Bank NUF vil ved innvilgelse kredittsøknaden opprette en kredittkonto med sikkerhet (pant) i investeringskontoen. Deretter vil du kunne overføre midler fra kredittkontoen til investeringskontoen ved å utføre handler på investeringskontoen.

Overføringen vil registreres som en ordinær innbetaling på investeringskontoen, og renter belastes kredittkontoen fra overføringstidspunktet.

I motsetning til ved belåning på kontotypene Aksjesparekonto og Aksje- og fondskonto, skjer det ingen automatisk tilbakeføring til kredittkontoen ved salg av aksjer eller fond på investeringskontoen kjøpt for midler kredittkontoen. Tilbakebetaling til kredittkontoen kan du gjøre fra andre Nordnetkontoer, eller fra den belånte investeringskontoen.

Ved tilbakebetaling fra din investeringskonto til kredittkontoen, gjør du et uttak. Uttak fra investeringskontoen blir en skattemessig realisasjon. Ved salg av aksjer og fond handlet med midler fra kredittkontoen, velger selv om du ønsker å nedbetale kreditten fra din investeringskonto, eller revinvestere beløpet i andre aksjer på investeringskontoen.

Overføring fra kredittkonto kan kun skje til pantsatt investeringskonto – det er ikke mulig å ta ut penger direkte fra kredittkontoen til annen bruk.

Renter debiteres kredittkontoen månedlig. Den til enhver tid gjeldende rentesats fremkommer av prislisten på nordnet.no.