Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

/ Start

Arveplanlegging

Gjennom å oppnevne begunstigede kan du i større grad styre hvem som vil motta dine penger ved dødsfall. Forsikringsverdien er 101 % av din kontoverdi og utbetales som et engangsbeløp. Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som vil motta forsikringens verdi ved dødsfall.

Hva er begunstigede?

Dersom forsikringstaker dør vil gjenværende kapital på dødsfallstidspunktet, med tillegg av én prosent, utbetales som et engangsbeløp til den eller de som står oppført som begunstigede.

Eksempel: Per har en kapitalforsikring hos Nordnet. Per dør. Når Nordnet har fått beskjed om dødsfallet og avhendet verdipapirene, er verdien av Pers kapitalforsikring 100.000. Kari er begunstiget på dødsfallstidspunktet. Kari får da utbetalt 101.000. Altså 100.000 + 1 prosent. Dersom du ikke har oppnevnt egne begunstigede, vil kapitalen fordeles etter standardoppsettet i forsikringsavtaleloven § 15-1 (vanlige arveregler). Altså vil din ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament motta pengene. Dersom slike ikke finnes, vil pengene gå til ditt dødsbo.

Endre og oppnevne begunstigede

Vi har en egen blankett for å oppnevne og endre begunstigede. Fyll ut, signer og ettersend til Nordnet i original per post til: Nordnet, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo.

Skriv ut blankett for å endre begunstigede.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbetaling til begunstigede

Utbetaling til begunstigede finner sted som engangsbeløp i etterkant av forsikringstakers død. All kapital med tillegg av 1% (totalt 101%) utbetales og avtaleforholdet opphører.

Hva om jeg ikke oppnevner begunstigede?

Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som mottar forsikringens verdi ved dødsfall.

Hvem kan oppnevnes som begunstigede?

Hvem som helst kan oppnevnes som begunstigede til en Nordnet Investeringskonto Zero. Du kan oppnevne en eller flere personer som ikke behøver å være dine pårørende. Også juridiske personer kan oppnevnes. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at dersom du vil at din samboer skal motta penger ved din død, må du foreta deg noe aktivt, nemlig å oppnevne vedkommende som begunstiget. Du bestemmer selv den interne fordelingen mellom de begunstigede. En oppnevnelse kan være subsidiær, det vil si at den kan være betinget av at en annen begunstiget ikke lenger er i live.

I Investeringskonto Zero er det tillatt med ugjenkallelige begunstigelser, og da kan du ikke tilbakekalle oppnevnelsen uten at den ugjenkallelige begunstigede samtykker.

Samboer som begunstiget

En samboer må oppnevnes særskilt som begunstiget hvis vedkommende skal få utbetaling ved forsikringstakers død. En samboer blir altså ikke likestilt med ektefelle. En registrert partner blir behandlet på lik linje med en ektefelle. Det vil derfor ikke være nødvendig å oppnevne en registrert partner som begunstiget for at vedkommende skal motta utbetaling.

Arveplanlegging

Gjennom å oppnevne begunstigede kan du i større grad styre hvem som vil motta dine penger ved dødsfall. Forsikringsverdien er 101 % av din kontoverdi og utbetales som et engangsbeløp. Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som vil motta forsikringens verdi ved dødsfall.

Hva er begunstigede?

Dersom forsikringstaker dør vil gjenværende kapital på dødsfallstidspunktet, med tillegg av én prosent, utbetales som et engangsbeløp til den eller de som står oppført som begunstigede.

Eksempel: Per har en kapitalforsikring hos Nordnet. Per dør. Når Nordnet har fått beskjed om dødsfallet og avhendet verdipapirene, er verdien av Pers kapitalforsikring 100.000. Kari er begunstiget på dødsfallstidspunktet. Kari får da utbetalt 101.000. Altså 100.000 + 1 prosent. Dersom du ikke har oppnevnt egne begunstigede, vil kapitalen fordeles etter standardoppsettet i forsikringsavtaleloven § 15-1 (vanlige arveregler). Altså vil din ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament motta pengene. Dersom slike ikke finnes, vil pengene gå til ditt dødsbo.

Endre og oppnevne begunstigede

Vi har en egen blankett for å oppnevne og endre begunstigede. Fyll ut, signer og ettersend til Nordnet i original per post til: Nordnet, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo.

Skriv ut blankett for å endre begunstigede.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Utbetaling til begunstigede

Utbetaling til begunstigede finner sted som engangsbeløp i etterkant av forsikringstakers død. All kapital med tillegg av 1% (totalt 101%) utbetales og avtaleforholdet opphører.

Hva om jeg ikke oppnevner begunstigede?

Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som mottar forsikringens verdi ved dødsfall.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.