DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

Upp

Storebrand Global Multifactor - Velg suksessfondet i din aksjesparekonto 

 

 

Aksjefondet Storebrand Global Multifactor har en sterk avkastningshistorikk. Dette forbigås ikke i stillhet. Finanspressen har for lengst fått øynene opp for dette faktorfondet. Fondets sterke avkastning kombinert med lave kostnader, gjør fondet til en favoritt blant investorer.

Computerfond med lave kostnader

Fondet er et såkalt faktorfond, eller smart beta-fond. Tidligere i år kalte Dagens Næringsliv fondet et computerfond. Noen kaller det også modellbasert fond fordi det er modeller, og ikke forvalterne selv, som velger selskapene fondet skal investere i. Forvalternes rolle er å lage og videreutvikle modellen. Et faktorfond kan dermed betraktes som en mellomting mellom aktivt forvaltede fond, hvor forvaltningsteamets analyser og aksjeplukking står sentralt, og et indeksfond, hvor dette er helt fraværende.

Faktorene som gir meravkastning

Et faktorfond skaper meravkastning ved å utnytte spesielle kjennetegn hos enkelte selskaper i aksjemarkedet. Modellene er innrettet mot følgende fire faktorer som historisk har gitt risikojustert meravkastning; verdi, størrelse, momentum og lav-volatilitet. Disse er godt dokumentert i studier, ettersom de har vært analysert over lang tid. Meravkastningsegenskapene fremstår derfor som robuste, og vi forventer at disse egenskapene vil vedvare over tid.

"I aksjefondet Storebrand Global Multifactor plukker en computer ut aksjene til porteføljer. Det har fungert godt, for fondet er best i Norge".

Dagens Næringsliv 12. januar 2018

Sterk verdiutvikling

Storebrand Global Multifactor ligger i toppen på Oslo Børs sin avkastningsoversikt for globale aksjefond siste 3, 4 og 5 år. De siste fem årene har fondet steget 130 prosent, tilsvarende 18,5 prosent årlig verdistigning, etter forvaltningskostnader på 0,75 prosent p.a. Dette er den sterkeste avkastningen blant nærmere 100 globale aksjefond (pr 15. august). Merk at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning.

 

10-doblet forvaltningskapital

Storebrand Global Multifactor har på kort tid blitt en hit blant norske og svenske investorer. På mindre enn fem år har forvaltningskapitalen økt fra 2 milliarder kroner til dagens forvaltningskapital på mer enn 20 milliarder. Mer enn 700 000 kunder i Storebrand har andeler i fondet gjennom sin pensjonssparing. Det er også et av de mest populære fondene hos enkelte uavhengige distributører i Norge og Sverige.

Fakta om fondet

Fondets navn

Storebrand Global Multifactor

Fondsselskap

Storebrand Asset Management AS

Aktivatype

Aksjer

Forvaltningsavgift

0,75%

Fondens startdato

19.12.2006

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

NO0010346422

 

Fondets kursutvikling

På grafen ovenfor ser du kursutviklingen til fondet fra 01.11.13 til 31.07.18. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Gå til fondets produktside.

Video om Storebrand Global Multifactor

Se video om Storebrand Global Multifactor.

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentet. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet er eksponert mot Norge. Dette kan medføre en noe høyere risiko sammenlignet med fond som har en bredere geografisk spredning.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.