Gå til hovedinnhold

Spareavtale

Nå sparemålene dine med månedlig sparing.

Med en månedlig spareavtale er du sikker på at du kommer i gang med sparingen din, samtidig som du slipper å gjøre noe hver måned. Rentes-rente effekten vil bidra til at den langsiktige sparingen din vokser gradvis.

I tillegg reduserer du risikoen for å investere på et dårlig tidspunkt siden du handler med jevne mellomrom - altså litt når det er billig, og litt når det er dyrt.

  • Enkelt å sette opp
  • Spre risiko ved å investere litt hver måned
  • Spar i ETFer eller et av våre over 800 ulike fond
Index funds sweden

Sparekalkulator - Se hvordan sparingen din kan vokse.

Total sparing

Beregningen skal gi deg et eksempel på hvordan regelmessig sparing kan få pengene dine til å vokse over tid. Beregningens resultat utgjør ikke en forpliktelse, et råd eller anbefaling. Beregningen er en forenkling av virkeligheten.

I beregningen har vi kun tatt hensyn til et begrenset antall parametre:

  • startbeløp
  • månedlig sparebeløp
  • sparing over antall år
  • forventet avkastning per år

Det er ikke mulig å si på forhånd hvor stor avkastningen blir i virkeligheten da avkastningen i beregningen kun er en antakelse.
Sparing påvirkes av inflasjon, skatteeffekter, valutakurser og avgifter, noe som vi ikke har tatt hensyn til i beregningen. Beregningen bygger ikke på noen bestemt måte å spare på.

*Oslo Børs gjennomsnittlige årlige avkastning siden 2002 er 13,85 %, inkludert utdeling og ekskludert rentes-rente-effekt.

Vi reserverer oss for eventuelle feilskrivinger eller feilaktige beregninger som kan forekomme.

Rentes rente er egentlig et enkelt konsept. Det betyr at pengene forentes flere ganger. For hvert år som går så vil dine opptjente renter legge seg på toppen av den opprinnelige investeringen. Videre så får du renter både på den opprinnelige investeringen din og ytterligere renter på tidligere renteavkastning du har mottatt.

Det er viktig å huske på at det tar tid å la denne effekten virke. På kort sikt vil rentes rente-effekten være nærmest usynlig. Men hvis man evner å trekke de lange linjene (10-20 år) og har tålmodighet så vil man se at verdiene skyter fart og man får en eksponensiell vekst.

Slik kommer du i gang.

1. Sett opp månedlig trekk.

Sett opp et fast trekk fra dagligbanken din med AvtaleGiro. Her velger du beløp, hvilken konto du vil spare på, trekkdato og engangsbeløp om ønskelig.

→ Sett opp AvtaleGiro

2. Opprett spareavtale i fond.

Velg fond selv, eller få hjelp til å velge. Du kan spare månedlig i alle fond og et utvalg ETFer på Nordnet.no. 

→ Få hjelp til å velge fond og opprett spareavtale

→ Opprett spareavtale med egne fond

Dette bør du vite om månedlig spareavtale.

En spareavtale kan hjelpe deg å nå dine sparemål uten at du må bruke mye tid på investeringene dine og passer svært godt for langsiktig sparing. Sett opp et fast månedlig trekk fra lønnskontoen din dagen etter utbetaling slik at du merker minst mulig til det.

En annen fordel med spareavtale er at du reduserer risikoen for å handle på et dårlig tidspunkt. Du kjøper rett og slett både når prisen er lav og når prisen er høy.

Du kan ha spareavtale på aksjesparekonto, IPS, Investeringskonto Zero og aksje- og fondskonto hos Nordnet. På de fleste kontoer kan du fritt velge hvilke fond og eller ETFer du ønsker å spare i. På aksjesparekonto kan du imidlertid ikke spare i verdipapir som ikke er hjemmehørende i EU/EØS eller fond med mindre enn 80 % aksjeandel.

Du kan ikke kjøpe aksjer automatisk hver måned, men dersom du setter opp en fast overføring med AvtaleGiro får du penger du kan bruke på å investere månedlig.

Ofte stilte spørsmål.

Du velger selv hvilken dag i måneden spareavtalen skal legge fondsordre. Det kan ta opptil fem dager innen fondene er synlige på kontoen din.

Du velger hvor mye som skal investeres i hvert fond prosentvis når du setter opp spareavtalen. Du kan endre på spareavtalen når som helst.

Du kan svare på noen spørsmål med kontovelgeren og finne ut hvilken konto som passer deg.