Månedlig sparing.

La pengene jobbe for deg.

Med en fast månedlig sparing er du sikker på at du kommer i gang med sparingen din samtidig som du slipper å gjøre noe hver måned. Rentes-rente effekten vil bidra til at den langsiktige sparingen din vokser gradvis.

I tillegg reduserer du risikoen for å investere på et dårlig tidspunkt siden du handler med jevne mellomrom - altså litt når det er billig, og litt når det er dyrt.

Kom i gang på 3 steg.

1. Sett opp månedlig trekk.

Sett opp et fast trekk fra dagligbanken din med Avtalegiro. Her velger du beløp, hvilken konto du vil spare på, trekkdato og engangsbeløp om ønskelig.

Dersom du er usikker hjelper vi deg å finne riktig konto for langsiktig sparing her.

2. Velg fond å spare i.

Du kan spare månedlig i alle fond og ETFer på Nordnet.no. Fondsrådgiveren kan hjelpe deg å velge blant våre 700 fond. Du kan også velge Nordnet Smarte Porteføljer som gjennom digital rådgivning finner sparingen som passer deg best.

3. Opprett spareavtale i fond.

Sett opp en spareavtale slik at innskuddene dine automatisk investeres. Sørg for at du velger riktig konto. Fyll inn beløp som skal investeres hver måned og hvilken dato du ønsker ordren skal legges. Trykk "Legg til fond" og søk opp fondet du ønsker å spare i. Velger du flere fond angir du hvor stor andel av totalbeløpet som skal investeres i hvert enkelt fond.

Du er nå i gang med månedlig sparing. Følg utviklingen i appen og "min økonomi".

Se hvordan sparingen din kan vokse.

Total sparing

Beregningen skal gi deg et eksempel på hvordan regelmessig sparing kan få pengene dine til å vokse over tid. Beregningens resultat utgjør ikke en forpliktelse, et råd eller anbefaling. Beregningen er en forenkling av virkeligheten.

I beregningen har vi kun tatt hensyn til et begrenset antall parametre:

  • startbeløp
  • månedlig sparebeløp
  • sparing over antall år
  • forventet avkastning per år

Det er ikke mulig å si på forhånd hvor stor avkastningen blir i virkeligheten da avkastningen i beregningen kun er en antakelse.
Sparing påvirkes av inflasjon, skatteeffekter, valutakurser og avgifter, noe som vi ikke har tatt hensyn til i beregningen. Beregningen bygger ikke på noen bestemt måte å spare på.

*Oslo Børs gjennomsnittlige årlige avkastning siden 2002 er 13,85 %, inkludert utdeling og ekskludert rentes-rente-effekt.

Vi reserverer oss for eventuelle feilskrivinger eller feilaktige beregninger som kan forekomme.

Ofte stilte spørsmål.

Investeringene i spareavtalen skjer den 28. hver måned. Det kan ta opptil fem dager innen fondene er synlige på kontoen din.

Du velger hvor mye som skal investeres i hvert fond prosentvis når du setter opp spareavtalen. Du kan endre på spareavtalen når som helst.