DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

SISSENER CANOPUS

- En annerledes tilnærming til aksjemarkedet

Bedre enn børsene - men med lavere risiko

Siden 2012 har vi forvaltet absoluttfondet Sissener Canopus med stor suksess. Siden fondets oppstart har vi oppnådd bedre avkastning enn mange av de sentrale børsene, selv om vi har tatt lavere risiko hele veien.

Et fond skapt av investorer - for investorer

Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke markedseksponeringen som tradisjonelle fond!

Hvorfor investere i Sissener Canopus?

SISSENER Canopus er et globalt Long/Short fond som kombinerer aksjer, obligasjoner, kontanter og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. Fleksibiliteten gir oss muligheter til å tjene penger uavhengig av den generelle markedsutvikling og beskytte kapitalen i fallende markeder. Vi tar generelt lavere risiko i forhold til tradisjonelle aksjefond og indekser.

SISSENER Canopus passer for investorer som ønsker:

  • Et godt investeringsfundament i sin portefølje
  • Å kunne oppnå en god risikojustert avkastning
  • Et fond med et fleksibelt forvaltningsmandat
  • Daglig kursnotering
  • Daglig likviditet
  • Å være co-investert med forvalter Jan Petter Sissener og nøkkelpersoner i Sissener AS, på lik linje med øvrige investorer
  • Et UCITS fond med full transparens som går inn under fritaksmodellen og kan plasseres på aksjesparekonto

Fakta om fondet

Fondets navn

SEB Prime Solution SISSENER

Canopus Retail Class

Fondsselskap

SISSENER AS

Aktivatype

Long/short Global Equity Fond

Forvaltningsavgift

1,75%

Fondets startdato

30.04.2012

Minstekjøp

100 kr

Risiko

5/7

ISIN

LU0694231910


Utvikling siden fondets oppstart 30.04.2012 – 30.04.2019

Avkastningstall er netto til investor etter forvaltningskostnader. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved forvaltning.

 

Vi forvalter dine penger som våre egne

Vi har stor tro på det vi gjør og har helt siden fondets oppstart selv investert våre egne penger i SISSENER Canopus. At din kapital blir forvaltet på lik linje med våre egne investeringer mener vi gir gode resultater over tid, samt en trygghet for deg som investor. Forvaltningskapitalen i Sissener Canopus er ca. 3,1 milliarder.

Sissener AS ble etablert i januar 2009 av Jan Petter Sissener. Bakgrunnen for etableringen av Sissener AS var et sterkt ønske om å skape et forvaltningsprodukt hvor forvalter først oppnår suksesshonorar etter å ha skapt en god avkastning for investor. Forvalternes lange og varierte arbeidserfaring fra verdipapirmarkedene representerer en unik sammensetning av kompetanse til glede for våre investorer.

Sissener annualisert avkastning
Sissener annualisert avkastning

Ny utmerkelse til SISSENER Canopus

For sjette år på rad mottok SISSENER Canopus utmerkelse som beste fond innen kategorien UCITS Long/Short Equity Global fund av det engelske magasinet «The Hedge Fund Journal». Kriteriet for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning over en periode på 4 og 5 år.

Ansvarlige Investeringer

Sissener AS er opptatt av ansvarlig investering. Vi søker å skape avkastning for våre andelseiere gjennom å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning og en bærekraftig forretningsmodell. Alle selskaper vi investerer i analyseres grundig på forhånd. Som en del av utvelgelsen av selskaper vurderes også de etiske aspektene ved selskapet og at selskapet har en god corporate governance.

Sissener AS følger de etiske retningslinjer for forvaltningen som er nedfelt av Finansdepartementet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondet har et selvstendig og uavhengig etikkråd («Etikkrådet») som overvåker og vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske retningslinjer. Beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper fra porteføljen fattes av Norges Bank etter anbefaling fra Etikkrådet.

Selskaper som blir ekskludert av Norges Bank vil også bli utelukket fra Sissener AS’ fond

Forvalterteamet – SISSENER AS

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor middels. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for større verdisvingninger. Fondet har global eksponering.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.