Opp

Del:

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa

Investeringer i fremtidens energiteknologi

DNB Miljøinvest investerer i fremtidens energiteknologi og i selskaper som bidrar til å redusere energirelaterte klimagassutslipp. Dermed er også selskaper som fremmer energi besparende tiltak en viktig del av universet.

Dette er en del av energisektoren som har et formidabelt vekstpotensial nå som prisene på produksjon av fornybar energi som vind og spesielt sol er konkurransedyktig med annen energiproduksjon.

Høyt avkastningspotensial

DNB Miljøinvest har hittil i år levert en avkastning på 18,3 % og årlig annualisert avkastning siste 5 år 19,5 % per 1. desember 2017. Med gode vekstutsikter er potensialitet for fortsatt god avkastning i fondet på plass. Kraftige trender, megatrender, vil drive markedet.

  • Økt global etterspørselsvekst for energi, spesielt i fremvoksende markeder med Kina i spissen. Her dekkes nå mer og mer med fornybar energi.
  • Fornybarenergi fra sol og vind er nå konkurransedyktig med tradisjonelle energikilder inklusiv kull.
  • Ny effektiv infrastruktur og nettkapasitet for kraftproduksjon, distribusjon og lagring.
  • Løsninger for mer energieffektiv industri og forbruk.
  • Elektrifisering av transportsektoren med fokus på batteriteknologi og redusert forbruk i motorteknologi basert på fossile drivstoff.

Forvalterne har sterk tro på at DNB Miljøinvest skal finne gode investeringer og fortsatt levere god avkastning. Fondet handler til en lavere verdsettelse enn markedet på tross av sektorens mer attraktive vekstutsikter.

Brede bærekraftige fond

DNB tilbyr i dag flere fond innenfor tema bærekraft og klima. I tillegg til DNB Miljøinvest, tilbyr DNB fondene DNB Grønt Norden og DNB Global Lavkarbon som ekskluderer blant annet selskaper innen olje- og gassektoren, såkalt «fossilfritt». Disse fondene har strenge krav til sine investeringer spesielt med hensyn til klimagassutslipp. Fondene har en bærekraftsscore som er høyere enn referanseindeksen de sammenlignes med.

Note: Avkastningstall er vist etter kostnader per 1. desember 2017. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Kilde: DNB Asset Management

Blogginnlegg fra DNB Asset Management:

Investeringer i fornybar energi kan bidra til et bedre klima

Bærekraftig investeringer er fremtiden

Emerging markets på overvekt

Høyt EL-Bil salg gir fremtidsrettede investeringsmuligheter

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.