Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beregnes formuesgrunnlaget på Investeringskonto Zero?

Formuesgrunnlaget beregnes ut fra den faktiske aksjeandelen er pr. 1. januar, og hva markedsverdien er pr. 31. desember.

OBS! Bankinnskudd/kontanter holdes utenfor beregningen av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100%. Har du 100% kontanter vil du få 0 % aksjeandel.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake