Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Kan jeg flytte verdipapirer over til en Investeringskonto Zero?

Du kan ikke overføre verdipapirer du allerede eier til en Investeringskonto Zero. Dersom du ønsker å flytte aksjer fra Aksje- og fondskontoen din, må du først selge verdipapirene dine og så flytte pengene over til en investeringskonto. Merk at salg av aksjer vil føre til realisering av skatt. 

Ønsker å flytte investeringskontoen din fra en annen bank til Nordnet, vil verdipapirene dine selges og pengene overføres til en investeringskonto. Du må selv reinvestere kontoverdien din. Å flytte en investeringskonto utløser ikke skatt på gevinst.

Tilbake