Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg forsøker å selge, men det mangler priser. Hva skal jeg gjøre?

Under normale markedsforhold stiller Nordea både kjøps- og salgspriser for Nordnets børshandlede produkter. I noen tilfeller kan det være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge børshandlede produkter. Dette kalles for likviditetsrisiko og kan eksempelvis forekomme når det underliggende aktiva er vanskelig å prissette, i tilfelle sterke kursbevegelser eller når handel på et marked stenges for en viss periode. Tekniske brudd kan også forstyrre handel og påvirke Nordeas mulighet til å stille priser i produktet.

Hvis du ønsker å selge, men kan ikke på grunn av manglende priser i ordreboken fra market maker, må du følge stegene nedenfor for å kunne kreve kompensasjon som følge av manglende priser.

  1. Forsøk å selge ved å legge inn en salgsordre.
  2. Kontakt Nordnets meglere på telefon 23 33 30 23 (tast 1) hvis orden din ikke utføres, og gi beskjed om at du ønsker å stenge din posisjon.
  3. Nordnet kontakter Nordea som er market maker for produktet for å forsøke å få de til å stille pris slik at du får stengt posisjonen din.
  4. Selg innehavet ditt så snart market maker stiller pris i produktet igjen.
  5. Send inn en eventuell klager/reklamasjon når du er innlogget på nordnet.no hvis du mener at du har krav på økonomisk kompensasjon.

Hvis du følger stegene ovenfor gir du market maker mulighet til å løse eventuelle problemer ved å stille pris samtidig som du skaper de rette forholdene for at du skal få støtte i saken din på et senere tidspunkt. Reklamasjoner som er sendt inn i samsvar med ovenstående blir behandlet og eventuelle feil blir kompensert i samsvar med vilkårene og avgjøres fra sak til sak.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake