Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beregnes verdiutviklingen på Bull- eller Bear-sertifikatet jeg har kjøpt?

Bull & Bear-sertifikater har en konstant daglig gearing, noe som betyr at utviklingen av det underliggende aktiva i løpet av en enkelt handelsdag multipliseres med gearingfaktoren for å beregene sertifikatets verdi. For eksempel, hvis du har et produkt med en gearing på 15 og det underliggende aktiva øker med 1 %, vil BULL 15 øke med 15 %, mens en BEAR x15 reduseres med -15 %.

Gearingen tilbakestilles en gang om dagen, noe som kalles å rebalansere finansieringsnivået i produktet for å opprettholde en konstant daglig gearing. Tidspunktet for rebalanseringen av gearingen varierer avhengig av det underliggende aktiva, men fremgår i produktvilkårene.

Hvis det underliggende aktiva på tidspunktet for gjenoppretting av gearing har hatt en stor ugunstig bevegelse siden sist rebalansering, vil eksponeringen for det underliggende aktiva reduseres betydelig. Dette betyr for eksempel for BULL x15 at en dag med 3 % nedgang i underliggende må følges av en økning på 5,5 % i det underliggende neste handelsdag for å gjenopprette det opprinnelige eksponerings-/finansieringsnivået.

Siden Bull & Bear-sertifikatene har en daglig gearing kan man ikke sammenligne verdien i et Bull & Bear sertifikat over flere dager, med verdien på det underliggende aktiva sin utvikling i samme periode. Du må ta hver enkel handelsdag de foregående dagene for å beregne og skjønne utviklingen. Det kan også bli en renters rente effekt hvis produktet utvikler seg i gunstig retning flere dager på rad, da man hele tiden vil gearer opp den nye verdien.

I løpet av en handelsdag kan gearingen endres avhengig av hvordan prisen på det underliggende aktiva har utviklet seg siden rebalanseringen av sertifikatet. Hvis prisen på det underliggende aktiva har rukket å bevege seg lengre bort fra sertifikatets finansieringsnivå så reduseres gearingen, og om prisen har beveget seg nærmere finansieringsnivået så øker gearingen. Dette betyr at alle som kjøper produktet midt på gjeldende handelsdag kan både ha høyere og lavere gearing enn det som produktnavnet antyder. Når sertifikatet deretter rebalanseres neste dag, vil produktet igjen få sin daglige gearing for neste handelsdag.

Hvordan påvirker det underliggende aktiva utviklingen til ett hhv. Bull- Bear-sertifikat?

Når det underliggende aktiva stiger i verdi utvikler et BULL-sertifikat positivt og et BEAR-sertifikat negativt.

Når det underliggende aktiva faller i verdi utvikler et BEAR-sertifikat positivt og et BULL-sertifikat negativt.

 

Stigende marked:

Når underliggende stiger i verdi stiger Bull-sertifikatet og Bear-sertifikatet faller i verdi.

DagForandringUnderliggendeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1+6,0%106,0130,070,0
Dag 2+3,0%109,2149,559,5
Dag 3+4,0%113,5179,447,6
Dag 4+5,5%119,8228,734,5

 

Fallende marked:

Når underliggende aktiva synker, faller Bull-sertifikatet i verdi og Bear-sertifikatet øker i verdi.

DagForandringUnderliggendeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1-5,0%95,075,0125,0
Dag 2-2,5%92,665,6140,6
Dag 3-4,0%88,952,5168,8
Dag 4-6,0%83,636,8219,4

 

Volatilt marked:

Underliggende har i perioden gått +/-0.
Både Bull & Bear-sertifikatet har falt i verdi på grunn av sin daglige gearing.

DagForandringUnderliggendeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1+3,0%103,0115,085,0
Dag 2-5,0%97,986,3106,3
Dag 3-3,0%94,973,3122,2
Dag 4+5,4%100,093,189,2

 

For mer informasjon se produktsidene for bull & bear.

Tilbake