Gå til hovedinnhold

Reklamasjoner.

Vi vil gjerne høre synspunktene dine.


Nordnets målsetning er å ha Norges mest fornøyde bankkunder. Vi ønsker å tilby tjenester som er enkle å bruke samtidig som de er funksjonelle og transparente. Synspunktene dine og eventuelle klager ser vi på som verdifull informasjon som brukes til å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter.

Har du synspunkter eller er misfornøyd med noen av tjenestene våre eller kundebehandling, skal du i første omgang kontakte kundeservice. Ved handelsrelaterte spørsmål henvender du deg til meglerne våre. Du kontakter Nordnet på telefon 23 33 30 23 eller sender oss en melding når du er innlogget.

Informasjon om klagebehandling.

  • Meningen din er viktig for oss

  • Reklamasjoner må sendes skriftlig

  • Mulighet til ekstern overprøving


Klager og reklamasjoner.

Dersom du fortsatt føler deg misfornøyd etter å ha vært i kontakt med kundeservice, og mener at du har krav på økonomisk kompensasjon, har du mulighet til å få saken din fremlagt for Nordnets reklamasjonsansvarlig. Klagen din må være skriftlig. Angi tidspunkt og hendelsesforløp så utfyllende du kan. Legg gjerne ved dokumentasjon i form av sluttsedler, kontoutskrifter, korrespondanse, etc. Dette er for å sikre at nødvendige fakta og bakgrunnen for klagen kommer med i reklamasjonen. Angi også erstatningskravet ditt.

Nordnet Bank NUF
Reklamasjonsansvarlig
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

Nordnet Livsforsikring AS
Reklamasjonsansvarlig
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

Behandlingstid.

Vi ønsker å svare på alle klager så raskt som mulig og målsetningen vår er at alle klagesaker skal besvares innen 14 dager. Om en sak krever lengre behandlingstid, vil du få informasjon om dette.

Ekstern veiledning og mulighet til overprøving.

Hvis vi ikke har kunnet imøtekomme kravet ditt, kan du få saken din vurdert utenfor Nordnet:Gjelder det produkter og tjenester som leveres av Nordnet Bank NUF, kan du sende en skriftlig klage til Verdipapirforetakenes forbunds etiske råd, eller til Finansklagenemda. Du har også mulighet til å rådføre deg med en advokat, eller henvende deg til en domstol.Gjelder det produkter og tjenester som er levert av Nordnet Livsforsikring AS, kan du sende en skriftlig klage til Finansklagenemda. Du har også mulighet til å rådføre deg med en advokat eller henvende deg til en domstol.