Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er et valutasikret fond?

Et valutasikret fond er et verdipapirfond som er sikret i norske kroner. Det innebærer at andelseierne ikke er utsatt for valutasvingninger, og sitter kun igjen med avkastningen i lokal valuta. Med andre ord påvirker ikke endringer i valutakursene avkastningen i fondet.

De aller fleste internasjonale aksjefond er ikke valutasikret. Det innebærer at avkastningen i fondet er summen av aksjeavkastning og valutaavkastning (endring i kronekursen). Svekker kronen seg, vil det øke kroneverdien på de internasjonale fondene dine, og motsatt.

Les mer om fordeler og ulemper med valutasikring av fond i dette blogginnlegget.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake