Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva betaler jeg for å handle fond?

Kjøp, salg og bytte av fond 

 Alle
Kjøp og salgGratis*
Bytte av vanlige fondGratis*


*noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg, eksempelvis valutaspread ved fondshandel i utenlandsk valuta. 

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Plattformavgift på fond

Plattformavgiften varierer basert på hvor stor verdi du har i aksjefond og rentefond. Årlig forvaltningskostnad i fondene, fratrukket returprovisjon, kommer i tillegg.

FondstypePlattformavgift

Aktive aksjefond*

 0,29 %

Indeksfond

 0,19 %

Pengemarkedsfond

 0,09 %

Andre rentefond**

 0,19 %

 

 

 

 

 

 

 

inkluderer kombinasjonsfond og hedgefond

** inkluderer obligasjonsfond, high-yield fond og øvrige rentefond

 

Les mer om prismodell for fond i prislisten. 

Tilbake