Verdens første grønne boligobligasjon noteres på Oslo Børs

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Sparebank 1 Boligkreditt noterer i dag verdens første grønne obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger. Boligobligasjonen blir også det største grønne lånet notert på Oslo Børs noensinne.

– Vi ønsker å ta en ledende rolle på dette området og inspirere til at det blir flere slike lån, sier Eivind Hegelstad, som er ansvarlig for investorrelasjoner i SpareBank 1 Boligkreditt, og forteller at miljø og bærekraft står sentralt i eierbankenes strategi.

– Dette obligasjonslånet bidrar til å tydeliggjøre og løfte vår strategi, fortsetter Hegelstad.

Stor interesse

– Det er et voksende investormarked for grønne obligasjoner i Europa, som vi gjerne vil adressere i tråd med den generelle tilnærmingen vi alltid har hatt om å ha et så bredt og dypt publikum som mulig for våre obligasjonsutstedelser, sier Hegelstad.

Det var stor interesse fra investorer da SpareBank 1 Boligkreditt plasserte lånet på én milliard euro, eller om lag 9,6 milliarder kroner, forrige uke. Ordreboken ble raskt overtegnet, og til sammen tegnet investorene seg for 1,72 milliarder euro. En stor del av tegningen kom fra fond med grønne mandater.

– 23 prosent av tegningen i ordreboken kom fra fond av kaliberet mørkegrønt, altså dedikerte porteføljer som investerer i grønne obligasjoner. Sånn sett kunne man konkludere med at ordreboken uten å være en grønn obligasjon kunne ha vært i området 1,3 til 1,4 milliarder euro, utdyper han.

Skal dekke energieffektive boliger

Sparebank 1 Boligkreditt sin grønne obligasjon er en såkalt obligasjon med fortrinnsrett. Slike lån kalles gjerne boligobligasjoner, fordi investorene i obligasjonslånet har fortrinnsrett til å dekke sine krav i de boliglånene som inngår.  Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter.

Grønne boliglån dekker energieffektive boliger. SpareBank 1 Boligkreditt sin grønne boligobligasjon skal allokeres til nye og eksisterende boliglån. Det kreves at boligen følger de siste energistandardene til nye boliger. I første omgang kan boliger bygget siden 2009 som tilfredsstiller kravene til byggeforskrift TEK07 eller nyere, finansieres med SpareBank 1 Boligkreditt sin grønne boligobligasjon. På sikt vil også energisertifikatene fra ENOVA innlemmes, når disse blir generelt tilgjengelige.  Det er det børsnoterte konsulentselskapet Multiconsult som har utviklet kriteriene.

Sterk vekst i det grønne obligasjonsmarkedet

De siste månedene har vi sett en grønn lånebølge på Oslo Børs, med mange nye grønne obligasjonsutstedelser og flere nye grønne låntakere. I løpet av 2017 steg det totale utestående grønne lånebeløpet på Børsen med 33 prosent 2017 til nytt rekordnivå.

Ved nyttår var det notert 16 grønne obligasjoner med en utestående verdi på 15,7 milliarder kroner. Med SpareBank 1 Boligkreditts lån gjør det totale grønne lånebeløpet på Børsen et solid hopp, på drøye 60 prosent.

Det norske grønne obligasjonsmarkedet vil trolig fortsette å vokse raskt. Grønne boliglån vil kanskje bidra mest til veksten til det norske, grønne obligasjonsmarkedet. Boligobligasjoner er den største lånesektoren på Oslo Børs, med et utestående lånebeløp på rundt 500 milliarder kroner, så her er det rom for vekst.

Det er også andre krefter, sektorer og typer grønne obligasjoner som vil trekke markedet videre oppover.

Det er blitt lånt langt mer gjennom grønne obligasjoner i andre land enn her hjemme. I Sverige, for eksempel, ble det i fjor hentet nær fem milliarder dollar gjennom grønne lån.

Økende investorbase og bredere tilbud av grønne obligasjoner

Med grønne lån henvender utsteder seg til hele universet av investorer, i tillegg til de som har grønne eller sosiale investeringsmandater. Stadig flere investorer ser etter grønne investeringer, og fond og andre institusjonelle investorer med grønne mandater etterspør i økende grad grønne obligasjoner.  Dessuten er det stadig flere investorer som ønsker å investere i bærekraftige og sosialt ansvarlige prosjekter. Dersom obligasjonslånet er grønt, er gjerne investeringen automatisk innenfor universet til forvaltere med bredere bærekraftsmandater.

Denne økte investorbasen blir møtt av et stadig økende utvalg av grønne obligasjoner. Det at det har kommet til mange nye grønne låntakere, og at utvalget av grønne obligasjoner har vokst, har vært med på trekker nye investorer til det grønne lånemarkedet.

Alle nyheter fra Oslo Børs

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer