Vedvarende høy avkastning på egenkapitalen gjør deg rik

Vi ser for oss to selskaper, selskap A og selskap B.

Selskap A opererer i en bransje hvor det er mange aktører, og man selger et homogent produkt. Som følge av dette vil det være svært vanskelig å differensiere seg fra konkurrentene. Vi kan videre se for oss at kundene vil gå for det billigste produktet, og selskap A må derfor investere mye penger for å være kostnadseffektive. Vi ser for oss at selskap A investerer i nye fabrikker slik at de kan redusere kostnader, og derfor kutte prisen ut til sluttbruker (for å ta over markedsandeler). Hva skjer så? Jo, de andre aktørene vil med stor sannsynlighet gjøre det samme, og vi er igjen i status quo. I løpet av denne tiden har det blitt gjort store investeringer uten at aksjonærene har blitt rikere. Investeringene har tvert i mot blitt gjort for at selskapet skal opprettholde sin posisjon i markedet.

–          Kjennetegn på slike selskap vil typisk være under 10 % avkastning på egenkapitalen over tid

–          Sporadisk inntjening

–          Kapitalkrevende

–          Homogene produkter

–          Mye gjeld

Selskap B på sin side opererer i en bransje som ikke er avhengig av enorme investeringer for å holde seg konkurransedyktig, samtidig som produktene i stor grad er differensierte (merke, innovasjon etc.). Et eksempel på et slikt selskap vil være Coca Cola som har generert over 20 % avkastning på egenkapitalen de siste 10 årene. Cola har faktisk så sterk konkurranseposisjon at matvarebutikker, restauranter osv. er nødt til å ha produktet fordi kundene forventer at det er tilgjengelig.

Så går vi over til et talleksempel, hvor vi sammenligner hvordan selskap A og selskap B vil skape aksjonærverdier over tid.

Vi antar at både selskap A og selskap B har 10 millioner kroner i totalkapital, og 6 millioner kroner i egenkapital. Selskap A vil klare å forrente egenkapitalen med 8% årlig, mens selskap B vil forrente egenkapitalen med 33 % årlig.

Selskap A vil da tjene 0,08* 6 000 000 = 480 000 kroner

Selskap B vil da tjene 0,33 * 6 000 000 = 1 980 000 kroner

Warren Buffett mener at aksjer konkurrerer ed US Goverment bonds, så han verdsetter aksjer relativt til disse. La oss for å illustrere vårt poeng anta at disse obligasjonene ligger på 8 % årlig (30 år).

Dette betyr at selskap A er verdt relativt til nevnte obligasjoner 480 000/0,08 = 6 millioner kroner i obligasjoner. Dette tilsvarer da en P/B på 1 og en P/E på 12,5.

Selskap B på sin side vil være verdt 1 980 000/0,08 =24,75 millioner kroner i obligasjoner. Dette tilsvarer en P/B på 4 og en P/E på 12,5.

Her kan man fort bli lurt til å tenke seg at selskap A fremstår som en billigere investering enn selskap B. Dette fordi du “kun” betaler 1x Egenkapitalen i selskap A, mens du i selskap B betaler 4x egenkapitalen.

Vi forutsetter at selskap B klarer 33 % på egenkapitalen i 10 år, noe som betyr at egenkapitalen vil være 103 912 468 i slutten av perioden. Inntjeningen vil da være på 34 291 114  og gitt 8 % i obligasjonsrenten, tilsvarer dette en verdi på 428 millioner kroner for selskapet. (Årlig avkastning på 33 % årlig).

Vi antar for ordens skyld at begge selskapene holder hele egenkapitalen innad i selskapet

Selskap A derimot vil ha økt egenkapitalen til 12 953 550 og inntjeningen vil være 1 036 284–> ergo en verdi på 12,95 mill. Dette tilsvarer da en avkastning på 8 % over 10 år.

Forskjellen ved å eie selskap A og B er altså enorm over 10 år. Eksempelet som er illustrert her er helt klart forenklet, men tankegangen er gull verdt.

Konklusjon:

Neste gang du ser et selskap med vedvarende lav avkastning på egenkapital over tid, bør det få varsellampene til å blinke. «It’s Far Better to Buy a Wonderful Company at a Fair Price than a Fair Company at a Wonderful” Warren Buffett

Dette er helt klart forenklet, men det har også mye rot i virkeligheten. Også verdt å nevne at Warren Buffett mener egenkapitalen er den beste indikatoren til å se verdiutviklingen i selskapet over tid.

Mvh.

Arne A Kvale.

Photo credit: aresauburn™ / Foter.com / CC BY-SA

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer