Gå til hovedinnhold

Smart å selge aksjer og fond med gevinst før nyttår?

Skattesatsen for aksjegevinster økes fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. Skatteøkningen gjør at det kan være smart å selge aksjer eller aksjefond med gevinst i 2021 – og vente med salg som gir tap til 2022.

Den nye rødgrønne regjeringen har besluttet å øke beskatningen av aksjegevinster og aksjeutbytte fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. Aksjetap gir samme fradragssats.

Realiserer du aksjegevinster før nyttår vil du altså betale 3,52 prosentpoeng (35,2 % – 31,68 %) lavere skatt enn om du realiserer gevinstene i 2022.

Betyr det at alle bør realisere aksjegevinster i før nyttår og reinvestere pengene igjen? Nei. Det avhenger av tidshorisont, forventet avkastning og transaksjonskostnader. Har du en tidshorisont på tre år eller lenger, vil det normalt være mer lønnsomt å bli sittende.

Har du uansett tenkt å selge snart? Selg før nyttår

La oss ta det enkleste først: Sitter du med aksjer og aksjefond du har tenkt å selge i løpet av ett års tid, bør du selge disse før nyttår. Da får du 31,68 % gevinstskatt (minus evt opparbeidet skjermingsfradrag).

Eksempel: La oss si at du har kjøpt aksjer for 100.000 kroner som nå er verdt 200.000 kroner. Selger du aksjene før nyttår blir skatten 31.680 kroner. Selger du aksjene i 2022 – og gevinsten er den samme – blir skatten 35.200 kroner. Du kan slanket skatteregningen med 3520 kroner.

Har du lang tidshorisont på investeringen? Ikke selg

Jo lenger tidshorisont du har på investeringene, desto mindre lønnsomt å selge nå og gjøre opp skatten. Har du en tidshorisont på tre år eller lenger, vil det med normale forutsetninger være mer lønnsomt å bli sittende. Da vil rentes-rente-effekten av utsatt skatt bety mer enn lavere skattesats på gevinsten i dag.

Vi tar det samme eksempelet som over:

Alternativ 1: Du har kjøpt aksjer for 100.000 kroner som nå har en verdi på 200.000 kroner. Du selger aksjene før nyttår og får en skatteregning på 31.680 kroner. Du reinvesterer beløpet, som etter at skatten er betalt, er på 168.320 kroner.

Alternativ 2: Du selger ikke og blir sittende med aksjene i flere år. Du vil da få avkastning på 200.000 kroner, siden du skyver skatteregningen foran deg. Dermed får du avkastning på et høyere beløp enn i alternativ 1. Men du vil få en høyere skatteregning når du først realiserer gevinsten.

Som det fremgår av tabellen er skjæringspunktet rundt tre år. Da vil de to alternativene komme omtrent likt ut. Sitter du med aksjene i 10 år vi du ende opp med knappe 12.000 kroner mer etter skatt sammenlignet med å realisere gevinsten i 2021 og reinvestere pengene. Forklaringen er som nevnt at rentes-rente-effekten av utsatt skatt i 10 år betyr mer enn lavere skattesats på gevinsten i dag. Er horisonten 20 år blir forskjellen på de to alternativene nesten 40.000 kroner.

Vi ser bort fra skjermingsfradrag i eksempelet, som vil redusere skatteregningen noe for begge alternativene.

Forventer du høy avkastning i årene fremover, blir det noe mindre lønnsomt å selge nå for å reinvestere pengene – og motsatt.

Har du høye transaksjonskostnader, for eksempel fordi det er snakk om aksjer eller fond notert i utlandet og det tilkommer valutavekslingsgebyr, blir det også noe mindre lønnsomt å selge nå for å reinvestere pengene.

Vent med å realisere tap

Sitter du med aksjer og aksjefond med tap, bør du vente med å realisere disse til 2022. Det er samme skattesatsen som gjelder for aksjetap som for aksjegevinst. I 2022 vil du altså få 35,2 % fradrag for realiserte aksjetap.

Vær obs på risikoen for gjennomskjæring

Du bør imidlertid ikke være for skattesmart. Du må ha tatt en reell kursrisiko før du kjøper aksjene eller fondene tilbake. Ellers risikerer du såkalt gjennomskjæring, dvs at transaksjonen nullstilles skattemessig.

Selger du 1000 aksjer i Equinor og kjøper de tilbake få sekunder etterpå, har du ikke tatt en kursrisiko. Venter du et par handelsdager med å kjøpe tilbake aksjene, eventuelt kjøper aksjer i et annet selskap samme dag, unngår du denne risikoen. Transaksjoner som kun er skattemotivert, kan nemlig rammes av gjennomskjæring.

Ulike kontotyper – ulike tidspunkt for skatterealisasjon

Selger du aksjer og fond med gevinst, er det kontotypen du har valgt som avgjør når gevinsten skattlegges – og om gevinsten blir motregnet mot tap på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

Aksjesparekonto: Skatten betales først når du tar ut gevinsten fra kontoen. Du kan ta ut hele innskuddet pluss opparbeidet skjermingsfradrag skattefritt. Når du har tatt ut mer enn innskuddet, skattlegges overskytende som gevinst. (For å få fradrag for tap må du selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen.)

Investeringskonto Zero: Du får skatt på gevinst (eller fradrag for tap) når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning – og beregnes på kontonivå, ikke per verdipapir.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto):Du blir skattlagt for gevinst (og får fradrag for tap) ved hver realisasjon.

Les mer om andre skattegrep du kan gjøre før 2022 her: Skattegrep du kan gjøre før 2022.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer