Gå til hovedinnhold

Skattegrep du kan gjøre før 2022

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Her viser vi deg hvordan du kan benytte resten av året hvis du ønsker å spare skatt før nyttår. Dette er de smarte grepene!

Det er kun svært kort tid igjen av året, og dermed er kanskje ikke mulighetene så store til å ta grep som kan spare deg for skatt.

Men akkurat i år er det faktisk mulig å spare litt ekstra, fordi den nye regjeringen har foreslått en del endringer som kommer til å slå hardt ut – for enkelte – neste år. Økningen i eierinntekter (utbytte/gevinst) og formuesskatt er regelendringer som vil kunne gjøre enkle skattegrep svært lønnsomme.

Selge aksjer med gevinst – vent med tap

Hvis du eier aksjer eller aksjefond utenfor en aksjesparekonto, kan det lønne seg å gjøre justeringer før årsskiftet. Skatten på eierinntekter, eller utbytteskatt, øker fra 31,68 prosent i 2021 til 35,2 prosent i 2022.

– Økningen i utbytteskatt gjør at det kan være smart å selge aksjer eller aksjefond med gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette gjelder selvsagt aksjer du uansett vurderer å selge. På denne måten får du gevinsten i inntektsåret 2021, der skatten er lavere enn i 2022. Tapene kan du vente med til senere, da skattesatsen – og fradraget for tap – øker over nyttår.

Har du en aksjesparekonto må du avslutte hele kontoen for å få fradrag for et eventuelt tap.

Pensjonssparing for næringsdrivende

Hvis du driver for deg selv, altså er næringsdrivende, kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Ordningen er gunstig for alle med høy inntekt – og fristen er ikke nyttår, men 31. mars 2022.

Med en slik ordning kan du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (G er det samme som folketrygdens grunnbeløp, som per nå er 106.399 kroner) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Hvis du har en inntekt på en million kroner og sparer 7 prosent av inntekten din, 70 000 kroner, vil det redusere skatten din med nesten 35 000 kroner. Grensen for når dette er lønnsomt går ved 7,1G, som nå er rundt 755 000 kroner. Det kan også være gunstig dersom du har en inntekt mellom 600.000 og 700.000 kroner, men hvis du har inntekt under 600.000 bør du ikke velge denne ordningen.

Gi arv på forskudd

I tillegg til økt utbytteskatt vil endringene i statsbudsjettet for 2022 også medføre en økning av formuesskatten. I tillegg har ikke regjeringens støttepartier gitt opp kampen om arveavgift. Dermed er det på mange måter fornuftig å ta grep. I 2022 vil formuesskattesatsen øke til 0,95 prosent (2021: 0,85 prosent) og fribeløpet til 1,7 millioner (2021: 1,5 millioner). I tillegg vil det bli innført et nytt trinn i formuesskatten for store formuer på 1,1 % for formuer over 20 millioner

Her er det imidlertid viktig å tenke på om du har behov for pengene selv. Det er dumt å gi bort midler du selv trenger, bare for å spare skatt.

Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Med en formuesskattesats i 2021 på 0,85 prosent vil det si at du sparer 8.500 i formuesskatt dersom du reduserer formuesskattegrunnlaget med 1 million kroner.

Et annet forhold som bør tas med i vurderingen, dersom du er i posisjon til det og har en formue du vurderer å overføre til neste generasjon, er risikoen for at arveavgiften gjeninnføres.

Ved å overføre formuesobjekter i år er du også trygg på at denne delen av din formue ikke blir gjenstand for arv- og gaveavgift dersom dette blir avgiftsbelagt i løpet av de neste årene. I budsjettforliket som ble klart den 29. november 2021 står det ingenting om arv, så det er lite sannsynlig at det vil bli gjeninnført arveavgift allerede i 2022. Hva som skjer fremover vet vi ikke, men det er sterke krefter som fortsatt ønsker å gjeninnføre arveavgiften.

Husk at barna må være 17 år – hvis ikke lignes formuen til barna uansett sammen med foreldrene. I tillegg: Hvis barna allerede har positiv nettoformue, vil du bare flytte formuesskatteregningen fra deg til barna.

Boligsalg kan gi skattesmell

Hvis du har solgt boligen din, men ikke overtar ny bolig før i januar, risikerer du en lei smell med formuesskatten. Den gunstige verdsettelsen av primærbolig i skattemeldingen gjør nemlig at det er betraktelig mer gunstig å eie en primærbolig til 10 millioner enn det er å ha 10 millioner i banken.

De siste årene har vi sett mange eksempler på at ektepar med voksne barn har solgt enebolig og flyttet i nyere leiligheter. Det er forståelig, men kan gi en ubehagelig skatteregning. Her er et eksempel på hvordan det kan slå ut:

En voksen mann selger en bolig til 10 millioner utenfor Oslo og kjøper leilighet i Oslo sentrum til 11 millioner. Boligen blir overlevert til kjøper 1. desember 2021, og mannen får dermed 10 millioner på konto. Imidlertid overtar han ikke den nye leiligheten før 1. februar 2022. I mellomtiden står pengene på konto. De er i praksis bundet til kjøp av ny bolig. Men skattemessig har han ikke overtatt den nye leiligheten, og dermed må han betale formuesskatt av pengene på sparekonto. Den tidligere boligen hadde en skattemessig formuesverdi på 2,5 millioner, noe som medførte at han betalte 8.500 kroner i formuesskatt. Med ti millioner på bok vil formuesskatten øke fra 8.500 til 72.250 kroner for inntektsåret 2021.

Hvis mulig bør du utsette overtakelse av gammel bolig, slik at de nye eierne ikke betaler inn pengene før etter nyttår. Da slipper du å bli sittende med mye penger på konto som du, litt unødvendig, må skatte av.

BSU – gullkantet spareordning

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Inntil det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 27.500 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5000 kroner i redusert skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.

Det viktige er imidlertid at du ikke går i en vanlig BSU-felle. Pass på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

Så lenge man tjener under frikortgrensa på 60 000 kroner, betaler man 0 kroner i skatt. For å få fradraget for 2021 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

I 2021 kom imidlertid en viktig endring som du bør være klar over. Ordningen ble begrenset til kun å gjelde ved kjøp av den første boligen, og hvis du eier en bolig per 31.12.2021 så vil du dessverre ikke få noe fradrag dette året.

Bruk IPS – før den svekkes

Hvis du sparer med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare opptil 40.000 kroner og få skattefradrag. Det kan maksimalt redusere skatten din med 8.800 kroner i 2021.

Fra og med neste år vil maksbeløpet senkes til 15.000 kroner. I det hele tatt er det usikkert om IPS overlever i årene som kommer, men for deg som allerede har satt inn penger i denne ordningen vil disse bli stående.

Ordningen har sine styrker og svakheter. Sparebeløpet som står på kontoen er unntatt fra formuesskatt, du må ikke betale skatt på avkastningen, men når du skal ta ut pensjon fra kontoen vil det skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2021, må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår. Pengene er imidlertid bundet frem til du er 62.

Aksjekjøp med rabatt

I noen av de store selskapene er det ikke uvanlig at ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer til et visst beløp. Det kan også gjøres i mindre selskaper.

Arbeidsgiver kan tilby de ansatte medeierskap i virksomheten gjennom kjøp av aksjer. Skattereglene åpner for at arbeidstakere kan kjøpe aksjer med 25 prosent rabatt – uten at rabatten utløser fordelsbeskatning. Imidlertid kan ikke rabatten utgjøre mer enn 7.500 kroner i året. I tillegg er det et krav om at denne ordningen tilbys alle de ansatte i selskapet.

Denne muligheten forsvinner fra og med neste år.

Kjøp av private tjenester

Du kan påta deg småjobber for inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til hjem eller fritidsbolig. Det vil også si at du kan betale noen for å få gjort enkle tjenester – uten at noen av dere trenger å tenke på skatt.

Hvis du for eksempel har avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet før jul. Naboen kan da motta 6.000 kroner skattefritt i 2021, fortsette arbeidet i januar 2022 og motta nye 6000 kroner skattefritt for denne delen av arbeidet.

For å kunne benytte denne muligheten er det imidlertid et krav at denne naboen ikke er næringsdrivende.

Gi gaver til gode formål

Du kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, som for eksempel Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen eller Røde Kors. Gaven til den enkelte organisasjon må være minst 500 kroner og maksimalt fradragsbeløp er 50.000 kroner per år.

Dette foreslås imidlertid kuttet kraftig til neste år.

Skattefradraget er ment å forsterke giverviljen vår, og det er ikke noe plussregnskap for deg – ikke annet enn for samvittigheten din. Gir du 10.000 kroner i gave, vil staten i praksis betale 2.200 kroner av beløpet, ettersom du får skattefradrag.

Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du får med fradraget i skattemeldingen.

Kjøp av driftsmidler

Investeringer i større driftsmidler kan være aktuelt å fremskynde for deg med egen virksomhet. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives over saldo. Det vil si at kostnadene utgiftsføres i takt med verdiforringelsen av driftsmiddelet.

Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2021. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.

Det samme gjelder for ellers utgiftsførbare kostnader. Alle utgifter som er pådratt i 2021, er med på å redusere årets skattepliktig inntekt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
4 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Lasse
Lasse
08.12.2021 21:07

Ser at det er en fordel å selge aksjer og aksjefond med gevinst før nyttår pga. økt skatt fra 2022.
Gjelder dette bare VPS kontoer og lignende og ikke aksjesparekonto?

jfe
jfe
05.12.2021 19:13

“Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen.” Lurer på om det er så lurt med ask-konto nå siden en relativt heftig økning av skattesats på opptjent realisert gevinst

jona
jona
03.12.2021 17:16

Her var det litt for mykje gjenbruk frå 2020.

Beløpsgrensa for frikort er 60 000 kr i 2021, ikkje 55 000 kr.

Siste avsnitt på BSU er feil sidan vi no er i 2021 og endringa blei gjeldande frå 1. Januar 2021. Frå 2021 får ein ikkje frådrag når ein per 31. desember i inntektsåret heilt eller delvis eig primær- eller sekundærbolig. Det blir altså heilt feil å seie at det er viktig for dei som eg bolig i år å spare i BSU. For om dei eig bolig 31 des i år så får dei ikkje fradraget.