Markedspsykologi

Det er en god stund siden Nordnet Live – arrangementet var fantastisk. Jeg gleder meg allerede til neste år! Foredraget jeg spesielt husker godt var Peter Warren sitt, om investor psykologi. Warren nevnte følgende:

  • «10 % av avkastningen skyldes en god evne til å analysere riktige selskaper, mens hele 90 % skyldes adferden i ettertid».

Det er mange ulike definisjoner på ”Den gode investor”. Jeg mener det er en person som klarer å finne solide selskaper til en fornuftig pris, og evner å sitte langsiktig med disse selskapene. Det er helt åpenbart at det er kombinasjonen av disse to faktorene, som gir deg avkastning over tid. Personlig er jeg langt fra “den gode investor”. Hver dag er en læringsprosess, hvor man får nye innsikter og vinklinger på saker og ting. Selskaper man kjøpte for en stund siden kan plutselig være uinterresante, grunnet mer og bedre kunnskap.

Slik jeg tolket Peter Warren i sitt foredrag, ga han et sterkt utrykk for at det er irrasjonelt av investorer å bruke all sin tid på analysemetoder. Helt enkelt bør du i stor grad også bruke tiden på å pleie din egen personlighet. Det viktigste er å utvikle den rette form for tankesett, som i stor grad bygger på langsiktig tenkning og rasjonalitet. Dette er prioritering nummer en, når man ønsker å bli investor på børsen. Evne til å analysere enkeltselskaper kommer som prioritering nummer to.  Men hvordan kan man på en best mulig måte utvikle denne rette form for personlighet – en personlighet og et tankesett som både er langsiktig og evner å stå rolig i nedgangstider?

“The most important investment you can make is in yourself.”

  • Warren Buffett

Slik jeg ser det er det vært svært viktig å være trygg på selskapene man eier. Ikke bare trygg på selskapets finansielle posisjon, men også at man i det daglige liv blir jevnlig påminnet om selskapets plass i samfunnet. Som jeg har uttalt tidligere er det etter min mening viktig å ha et sosialt forhold til det man eier.  Se på mine kjøp av Luxottica, Kongsberg Gruppen, og Unilever. Luxottica selger Rayban og Oakley, og jeg bruker selv Rayban-briller daglig. Kongsberg Gruppen har produksjonslokaler i min hjemby Horten, og jeg har hatt en bestefar som har jobbet der i over 40 år. Unilever selger merkevarer som Lipton, Omo, Ben & Jerry`s, og Knorr. Jeg bruker deres produkter hver eneste dag.

  • ”Selv om Unilever faller 30 % på børsen, stopper ikke nødvendigvis folk å kjøpe deres produkter. Tvert imot, folk må fortsatt ha matvarer”.

Dette kan hjelpe deg å holde hodet kaldt gjennom en nedgangsperiode, når ting går deg imot.

Videre er det helt klart at det er viktig å forstå det man eier. En aksje er mer enn kurser som beveger seg på en dataskjerm. Det er mennesker, arbeidsplasser, og verdiskapning. Det er viktig å forstå aksjemarkedets samfunnsøkonomiske plass i den verden vi lever i. Det skal i all hovedsak tiltrekke langsiktig risikokapital til det private næringslivet. Dette er hvorfor børsen i det hele tatt finnes. Bedriftene får mulighet til å vokse, som igjen sysselsetter menneskene. Kortsiktig trading og spekulasjon er et resultat av annenhåndsmarkedet. Fra et samfunnsperspektiv bidrar ikke denne spekulasjonen særlig mye til samfunnsøkonomien, utenom likviditet på verdens finansmarkeder. Du som privat investor har derfor din funksjon i at du bidrar til langsiktig kapital til bedriftene i samfunnet. Tenk som en bedriftseier, uavhengig av størrelse på din posisjon. Gjør du dette, endrer også ditt tankesett til det mer rasjonelle og langsiktige. I tillegg vil du ved økt innsikt og forståelse av selskapene du eier kunne stå imot eksternt press, når aksjene faller.

Et annet viktig komponent i formingen av en rasjonell og langsiktig personlighet er ved å opparbeide seg evnen til å si ”NEI”. Som investor blir man hele tiden utsatt for støy utenfra, som igjen kan påvirke din adferd i markedet. Evnen til å tro på seg selv og bygge opp en sterk selvtillit er avgjørende for å luke ut denne eksterne støyen. Tro på deg selv og det analysearbeidet du har gjort! På den andre siden er det svært viktig å være ydmyk mot egne feil, og bruke disse til å lære av.

“The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.”

  • Warren Buffett

Se til Warren Buffett. Selv verdens beste investor har gjort mange feil. Årsaken til Warren Buffett sin suksess er at han har evnet å gjøre flere riktige trekk, enn feiltrekk. Det har han klart gjennom å erkjenne sine feiltrinn, og lært av dem underveis. Buffett sin største feil gjennom tidene var kjøpet av det konkursrammede tekstilfirmaet Berkshire Hathaway. Ydmyk som han er, innså han sitt store feiltrekk. Resultatet var at han ga navnet på sitt investeringsselskap etter inspirasjon av sin største investeringsbommert gjennom sin karriere – i den tanke at han hele tiden skal bli påminnet om sine tidligere feil.

Til slutt vil jeg også nevne styrken i forståelsen av eksponentiell vekst – såkalt ”rentes rente”. Hvis man forstår kraften av denne, vil man automatisk få en mer langsiktig tankegang – dels grunnet man aksepterer at ting tar tid, og at inaktivitet er en styrke i seg selv. Skal man bli en vellykket investor er det helt essensielt å forstå denne kraften! Bruk derfor mye av din tid på å studere denne enormt kraftige effekten. Hvis du ikke ender opp i uendelig fascinasjon når du hører ”rentes rente – effekten”– ja, da har du virkelig ikke forstått den ordentlig.

Som jeg nevnte tidligere i innlegget, har Peter Warren uttalt at hovedparten av avkastningen kommer som følge av adferden i etterkant av analysen og utvelgelse av verdipapir. Med en slik statistisk fremleggelse vil det derfor være mest rasjonelt for en investor å pleie sin egen personlighet og utvikling av tankesett, fremfor å bruke all sin knappe tid på analysedelen. Personlig mener jeg det gjøres best mulig gjennom (I) ha et sosialt forhold til det man eier, (II) Forstå det man eier sett i lys av et bredere samfunnsperspektiv, (III) Evne til å takke nei til ”interessante” investeringsideer andre legger frem, (V) Ydmyk mot egne feil, og (iV) Forståelse av eksponentiell vekst.

I tidligere innlegg har jeg skrevet om ulike fundamentale kriterier som jeg ser etter i selskaper. I perioden fremover vil jeg i stor grad konsentrere meg om en svært viktig del av investeringsprosessen – å finne ut av selskapets avkastning på investert kapital (ROIC). Det er dette som virkelig danner grunnlaget for verdiskapning i en bedrift. Ønsker du en forsmak av temaet, anbefaler jeg dette innlegget.

I tillegg vil jeg forsøke å se inn i “glasskulen”, og drøfte om hvorvidt aksjemarkedet kan evne å ha like god meravkastning i fremtiden, som det den har hatt de siste 50-60 årene. Viktige faktorer i denne diskusjonen er rente- og inflasjonsnivå, kapitaleiernes andel av nasjonalinntekten, økonomisk vekst, gjeldsnivå,  samt automatisering/robotisering i produksjonen i samfunnet. Spennende og viktige temaer i tiden fremover altså. Håper du følger med videre!

Disclaimer: Jeg jobber for Nordnet Bank AB.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer