Gå til hovedinnhold

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – desember

I årets siste måned steg aksjemarkedene betydelig, mens rentemarkedet ga negativ avkastning. Smart 15 ga 1,8 % avkastning i desember, på grunn av høy aksjeandel og drahjelp fra sterke råvarer, mens Smart 5 ga minus 0,1 % avkastning pga rentedelen. Smart 10 ga + 0,4 %.

Omsider var valutasikringen i Smartfondene en fordel. Eksempel: Verdensindeksen steg med ca 3 prosent i desember målt i dollar. Målt i norske kroner var imidlertid utviklingen for et globalt indeksfond rundt 0 målt i NOK, siden norske kroner styrket seg tilsvarende mot dollar. Smart 15 hadde i desember en aksjeandel på rundt 80 %, og aksjer bidro med 2,6 % avkastning for Smart 15.

Børsene endte året på topp og alle store aktivaklasser ga en positiv avkastning i 2019, noe som er uvanlig – og i sterk kontrast til den brede negative utviklingen i 2018. Flere faktorer bidro til de sterke aksjemarkedene mot slutten av året. Makrodata for USA og Europa viste positive tegn. Produksjonsindustrien og serviceindustrien er mer positive enn før. Til tross for tilbakevendende overskrifter om masseoppsigelser, falt arbeidsledigheten i både USA og Europa. Alt i alt anses risikoen for en forestående resesjon å være redusert.

I desember ble de to store geopolitiske risikofaktorene som kjennetegnet året redusert; Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina. Etter den overveldende seieren til det konservative partiet og statsminister Boris Johnson i det britiske nyvalget, kan en overgangsperiode nå starte og en handelsavtale med EU forhandles i ro og fred i 2020. Pundet og aksjemarkedet steg kraftig etter valget, men falt noe tilbake da det ble klart at overgangsperioden ikke kunne forlenges. I handelskrigen mellom USA og Kina ble det oppnådd en førstefaseavtale, som stoppet den planlagte toll-økningen i desember. USA innførte heller ikke toll på europeiske biler. Den gryende handelsfreden roet markedene.

Avkastning for Smartfondene siste måned og siste 12 måneder

Desember Hele 2019
Smart 5 -0,09 % 5,73 %
Smart 10 0,42 % 12,27 %
Smart 15 1,79 % 20,66 %

Mer om de ulike aktivaklassene:

Aksjer: De globale aksjemarkedene steg i desember og endte året med en oppgang på hele 28% (MSCI World i dollar). USA ledet an, med en oppgang i den brede S&P 500-ineksen på sterke 32% i 2019. Europa steg 22 %. Utviklingslandene (MSCI EM) steg med 18 % i løpet av året, hvorav 12 % kan tilskrives fjerde kvartal. Spesielt Russland ga et sterkt bidrag. Totalt sett ble 2019 et veldig godt aksjeår, spesielt med tanke på den geopolitiske uroen og at den globale veksten falt gjennom året. Imidlertid advarte IMF i oktober om at verdensøkonomien er på sitt svakeste siden finanskrisen, noe som er en effekt av sentralbankenes sterke stimulans som fungerer som «doping» av verdens børser.

Renter: Rentemarkedet ga negativ avkastning i desember, etter en rolig måned uten store utspill fra sentralbankene. Bedre økonomiske utsikter ga høyere langrenter, som resulterte i en brattere rentekurve. Spesielt Smart 5 ble negativt påvirket den svake renteavkastningen.

Råvarer: Råvarene hadde en god måned og bidro positivt til Smartfondenes avkastning. Stigende oljepris som følge av at OPEC + reduserte produksjonen. Gullprisene steg også på grunn av en svakere dollar, til tross for høyere renter og et positivt aksjemarked.

Faktorstrategier (alternativ risikopremie): Markedsnøytrale faktorstrategier i Smart ga negativ avkastning, da alle faktorer bortsett fra kvalitetsselskaper hadde en negativ utvikling.

Avkastning til de ulike aktivaklassene i desember (vektet, i lokal valuta)

Smart 5 Smart 10 Smart 15
Aksjer 0,6 % 1,4 % 2,6 %
Kredittobligasjoner 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflasjon (råvarer, børsnotert eiendom) 0,5 % 1,0 % 1,4 %
Renter -1,0 % -1,5 % -1,9 %
Alternatives (faktorstrategier) -0,3 % -0,4 % -0,4 %
Total -0,1 % 0,7 % 1,8 %

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 8. jan 2020

Vi har lagt inn en ny indeks i diagrammet for Smart 10 og Smart 15 for å få en ny relevant sammenligning.

Nordnet Smart 5
(Avk. siden 23.10.18: +5,6 %, 2,1 % bak referanseindeks. Kilde:Morningstar 08.01.20)

Nordnet Smart 10
(avk. siden 23.10.18: + 11,0 %, likt med Morningstar kategori. 5,3 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen og 50 % norske statsobligasjoner.) Kilde:Morningstar 08.01.20)

Nordnet Smart 15
(avk. siden 23.10.18: +17,3 %, + 2,9 % foran Morningstar kategori. 1,9 % bak et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A) Kilde:Morningstar 08.01.20)

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer