Gå til hovedinnhold

Månedsbrev juli 2019

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Juli ble en måned med relativt små bevegelser i de fleste aksjemarkeder. Et gjennomgående trekk var imidlertid at den amerikanske dollaren styrket seg med 2-4% mot de fleste valutaer i utviklede økonomier mens det ikke var samme trend i forhold til valutaer i fremvoksende land. Dette innebar en langt større forskjell i avkastning markedene imellom når vi målte i en felles valuta. Målt i samme valuta var USA nok en gang en relativ vinner på tross av et klart fall på månedens siste dag, mens Asia igjen gjorde det noe bedre enn Europa. Norden leverte noe svakere avkastning enn Europa forøvrig da særlig Sverige var svakt, men heller ikke Norge ble noen fest for internasjonale investorer da kronen falt en del mot slutten av måneden. Tyskland og Spania var også uvanlig bleke. I tillegg var Hong Kong ganske svak noe som trolig hang sammen med de fortsatte demonstrasjonene i HK mot overherredømmet fra det kinesiske fastlandet. Fremvoksende markeder var stort sett svakere enn utviklede markeder med Tyrkia, Taiwan og Brasil som klare unntak.

Handelskrig og Brexit

Nyhetsbildet var i juli fortsatt preget av de to sakene som har gått igjen i hele 2019; handelskrigene mellom USA og andre land og da i særdeleshet Kina; og den uavklarte situasjonen med Brexit i Storbritannia. En mulig handelskrig rammer nok markeder med mange tradisjonelle eksportbedrifter spesielt hardt. Tyskland og Sverige er nettopp to slike markeder. Brexit gav seg særlig utslag i en fallende kurs på britiske pund noe som nok hjalp det britiske aksjemarkedet noe, mens et marked som Spania liker det dårlig da Storbritannia er det største markedet for spansk turistindustri. Slik sett kan vi si at det kanskje var en viss logikk i «galskapen».

Resultatene fra selskapene som rapporterte i juli kom inn rett over forventningene i USA (som vanlig), men i Europa, Norden og Norge var det nok et noe mer broget bilde. Det forklarer nok også noe av forskjellen i relativ avkastning i juli. Om det har mye med Brexit og/eller handelspolitikk å gjøre vites ikke med sikkerhet, men det er et faktum at europeiske og nord asiatiske land sliter mer med økonomien enn USA gjør for tiden. Amerikansk BNP-vekst for 2. kvartal kom inn litt bedre enn forventet, mens de fleste land i Europa som rapporterte i juli kom inn litt svakere enn forventet med nær 0-vekst.

Rentemarkedet

Renter på statsobligasjoner i verden beveget seg relativt lite der den amerikanske 10-års renten sto helt stille mens de fortsatt falt litt i Europa; særlig i Italia. Som følge av at markedene nå definitivt tar sats på en slakkere pengepolitikk fra de ledende sentralbanker i verden ble forskjellen mellom renter på statsobligasjoner og de private obligasjonene jevnt over litt mindre i løpet av juli selv om den sterkeste effekten her kom i juni. Men selv om den forventede rentesenkingen i USA kom på julis siste dag varslet sentralbanksjef Powell at det denne gang trolig vil være snakk om en minisykel med rentesenkinger. Det førte ikke til store bevegelser i de lange rentene, men bidro til at USD steg ytterligere helt på tampen av måneden.

Råvarer

De fleste råvarer med oljeprisen i spissen beveget seg ganske lite gjennom juli, men kornprisene falt noe. Likevel var energi og materialer de svakeste sektorene denne måneden mens IT og kommunikasjon var de sterkeste. Dette har nok delvis med at flere store energi- og material selskaper leverte litt skuffende tall for 2. kvartal. Equinor i Norge var ett av disse selskapene. En annen årsak til den noe svake utvikling innen energi kan være et økende fokus på miljø som fører til at en del investorer ønsker å gå ut av denne typen selskaper.

Norsk Pensjonsfond Utland (Oljefondet) er et eksempel på en slik investor. Det er også mulig at denne holdningsendringen blant investorene bidrar til å støtte opp under teknologiselskaper og andre selskaper med en forretningmodell som søker å endre verden og måten vi produserer og konsumerer på betydelig. Det som ikke stemmer i dette bildet er imidlertid det faktum at helsesektoren fortsatte tendensen fra 1. halvår i år med å gjøre det relativt dårlig i juli.

August måned

De første dagene av august ble preget av uro både i råvare- og aksjemarkedene. Oljeprisen og flere metallpriser falt markert på månedens første dag noe som ble etterfulgt av en ikke ubetydelig svekkelse av den norske kronen. Rentene på lange statsobligasjoner falt også ganske markert. Aksjemarkedet i USA har falt på månedens første dager etter at en uttalelse fra President Trump skapte frykt for opptrapping av handelskrigen med Kina. Asia og i enda sterkere grad Europa falt kraftig etter da man også fryktet sterkere tiltak mot Europa, men en melding etter at markedene hadde stengt tydet på at dette var falsk alarm – enn så lenge.

Her kan du se resten av Arctics blogginnlegg.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer