Hvordan kunne det skje?

Det har oppstått en stor debatt på sosiale medier etter at Einar Aas tapte 2 milliarder kroner i kraftmarkedet. Mange stiller seg spørsmålet hvordan dette i det hele tatt er mulig, og om myndighetene burde regulert denne handelen på en annen måte.

Personlig tenkte jeg at de som tjente pengene han tapte, kanskje hadde informasjon om hans sårbarhet og således bidro til å dytte han over kanten. I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å rydde opp i disse spørsmålene og bidra til mer kunnskap i debatten.

Nullsumspillet

Nasdaq Commodities eller gamle Nordpool, er et derivatmarked bestående av futures, forwards og opsjoner. Hovedforskjellen mellom et aksjemarkedet og et derivatmarked, er at sistnevnte for alle praktiske formål er et nullsumspill, fordi kontraktene er mellom to unike parter, tidsbegrenset og med en fast oppgjørsdato.

I aksjemarkedet kan ALLE tjene penger, gitt at netto tegninger i f.eks aksjefond stiger måned for måned. Eier du Norsk Hydro og aksjonærbasen vokser fordi pengene strømmer inn i aksjemarkedet, trenger ikke noen å tape penger hvis din aksjepost stiger i verdi. Du selge deg ut på all-time highs til han som blir med opp nye 5%. Begge to har tjent penger.

I derivatmarkedet derimot, er pengene du tjener en direkte overføring fra motparten som solgte deg eksponeringen. Kjøper du kjøpsopsjoner, må en aktør utstede disse opsjonene til deg. Det kan være en bank eller et hedgefond, det spiller ingen rolle. Motparten betaler ut, hvis du tjener penger. Taper du penger på en futures kontrakt, er det motparten din som fyller opp sin konto. Pengene flyttes rundt på sjakkbrettet.

Det betyr at en eller flere aktører tjente vanvittig mye penger forrige uke, da Einar Aas ble tvangssolgt. Motivet til en motpart er dermed etablert. Hvis noen fikk nyss om hans sårbarhet og størrelse, skulle det ikke mye til for å tippe han over kanten, og dekke seg inn på hans tvangssalg. Dette skjer hele tiden i andre råvaremarkeder.

Men Nasdaq clearing er jo anonymt? Det er riktig, men Einar handlet også OTC, over the counter, der man signerer derivatkontrakter part mot part uten marginering. Hvis han har vist kortene sine i OTC markedet, og andre aktører har sett den store åpne balansen på Nasdaq kunne de muligens trekke konklusjonen om hans store posisjon. Da var det kanskje fristende å tjene noen slanter på hans kollaps også. Det er bare å gå motsatt vei.

Reguleringer og marginering

Derivatmarkedet på Nasdaq har helt vanlig marginering av produktene sine. Disse marginene blir bestemt av volatiliteten og likviditeten i de enkelte produktene. Her sitter det risk managers og regner på sannsynligheten for at en kontrakt blåser ut. I Einar sitt tilfelle gikk traden 17 standardavvik mer enn normalt, noe som ingen clearinghus i hele verden ville vært rigget for med vanlige marginer fra kunden.

Husk at en eiendel kan gå nærmest uendelig på oppsiden og 100% på nedsiden. Det betyr at man ikke kan sikre seg mot alle type utslag. Derfor har man etablert er sikringsfond, for å beskytte seg mot store utslag. Dette er vanlig prosedyre hos clearinghus rundt omkring i verden.

Jeg ser at noen problematiserer at norske kraftverk må punge ut i etterkant, men det er name of the game. Disse kraftverkene er medlemmer på Nasdaq der de handler jevnlig, derfor er de også underlagt markedsplassens regelverk og forpliktelser. Hvorfor skal noen ha særbehandling? Fordi de produserer vannkraft under en kommunelogo? De deltar i akkurat det samme markedet som alle andre i bransjen. I tillegg har de nytt godt av likviditeten som Einar skapte. Det kan ha bidratt til besparelser som over tid er mer enn de millionene som de nå må skyte inn i sikringsfondet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer