HELSESEKTOREN – En investors drøm

Helsesektoren – En investors drøm

Ifølge estimater fra FN skal folketallet i verden stige fra i dag 7,5 milliarder til 11 milliarder frem mot år 2100. Den kraftigeste befolkningsveksten vil vi finne i fremvoksende markeder.

Høyere levestandard gjør at flere får tilgang til gode medisiner og et godt helsetilbud. Dette kombinert med mer effektive medisiner og behandling gjør helsektoren et spesielt interessant investeringsområde.

En investorers drøm – Treff de langsiktige trendene

Som en langsiktig investor er du ikke interessert i å være spekulant i markedet. Tvert i mot ønsker du å høste aksjemarkedets langsiktige risikopremie uten å ta kortsiktige, risikable posisjoner. Det betyr at timing og fondsvalg er mindre viktig i forhold til andelen av porteføljen som over tid er investert i aksjer. Det kan imidlertid gi et ekstra bidrag til langsiktig avkastning hvis du i aksjeinvesteringene dine klarer å treffe sekulære trender i markedet. Dette er samfunnsmessige megatrender som gjør at deler av aksjeuniverset får mulighet for ekstra god verdiutvikling fremover.

Befolkningsvekst globalt er den mest forutsigbare megatrenden

En av de mest forutsigbare megatrendene finner vi innen helse og demografi. Folketallet i verden forventes å øke til 11 milliarder ved utgangen av dette århundret, ifølge FN. Hovedårsaken er ikke at det fødes flere barn enn før. Antall fødsler pr. kvinne har lenge vært på vei ned, og man ser for seg at antall barn i verden ikke lenger kommer til å øke. Befolkningsøkningen kommer av at medisinsk behandling gjør at færre dør tidlig i livet samtidig som de eldre forlenger livet (se figur). I dag er vi knapt åtte personer i arbeidsfør alder per pensjonist i henhold til FNs beregninger. I år 2100 er dette forholdstallet forventet å krympe til 2,6 personer per pensjonist.

Du kan være med

Aksjer innen helsesektoren utgjør i dag rundt 11 prosent av verdens aksjer. Med en stadig aldrende befolkning vil etterspørselen etter helsetjenester øke mye de neste tiårene. Dette øker sannsynligheten for god inntjening og god avkastning for selskaper i denne sektoren. Gjennom globale aksjefond, som DNB Health Care, får du eksponering mot den demografiske megatrenden gjennom helsesektoren. Selskapene som DNB Health Care har fokus på er nettopp de som er best posisjonert i forhold til de endringene vi allerede i dag ser sterkest – en raskt voksende andel av eldre i vesten. Behandling og medisiner for livsstilssykdommer som diabetes og ikke minst bedre levestandard og velstandsvekst i fremvoksende markeder som gjør at flere får tilgang til helsetjenester.

Etterspørselen etter helsetjenester vil vokse og være høy selv om vi får perioder med lavere global vekst. Helsesektoren kan bli en investors drøm.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer