Gå til hovedinnhold

Etter syv fete kommer syv magre?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Står vi foran et magrere år i 2019 enn vi har gjort i de foregående årene? Alfred Berg deler sine tanker.

Oslo Børs har levert positiv avkastning samtlige seks år i perioden 2012-2017. Frem til oktober så 2018 ut til å bli det syvende fete året på Oslo Børs. Frykt for handelskrig og hard brexit ga imidlertid en korreksjon på 15% i årets siste kvartal. Dermed endte børsen ned 2% i 2018.

Aksjemarkedene er volatile. Avkastningen på Oslo Børs har de siste årene svingt med +/-15-20% i løpet av et kalenderår. 2018 var intet unntak. Året startet med sidelengs utvikling i første kvartal før markedet steg relativt kraftig i andre og tredje kvartal. Børsen nådde en års topp med oppgang på drøye 15% før den falt kraftig gjennom fjerde kvartal og endte ned 2%. Oslo Børs fulgte i stor grad samme mønster som oljeprisen gjennom året, dog med lavere svingninger. Prisen på Brentolje startet året på rundt 67 USD før den skjøt fart fra begynnelsen av april og steg i underkant av 30% til en topp på 85 USD per fat 1.oktober. Derifra falt oljeprisen 40% i løpet av fjerde kvartal til en års bunn på knappe 51 USD på julaften. At avkastningen på Oslo Børs svinger såpass mye mindre enn oljeprisen skyldes at oljesektoren utgjør en langt lavere andel av Oslo Børs nå enn den gjorde noen år tilbake. Spesielt finans- og konsumsektorene har vokst seg store og motvirker i perioder store endringer i oljeprisen.

Sentimentskifte og meravkasting

Alfred Bergs norske aksjeteam leverte en avkastning etter forvaltningskostnader omtrent på linje med Oslo Børs i 2018. I likhet med Oslo Børs hadde også våre fond svært god utvikling frem til årets siste kvartal. Vår sentimentbaserte forvaltning dro nytte av det positive markedssentimentet ut tredje kvartal og hadde da rundt 5% høyere avkastning enn børsindeksen (OSEFX). Med endringen i sentimentet i fjerde kvartal fulgte også kraftig fall for våre fond. Alfred Berg Aktiv ga til slutt en avkasting på – 1,7%* i 2018. Marginalt bedre enn Oslo Børs (OSEFX -2,2%*). Alfred Berg Gambak ga en avkastning på -2,6%*, som var marginalt svakere.

Som vanlig var det svært store forskjeller i avkastningen mellom de 84 norske aksjefondene registrert på Oslo Børs. De aller fleste gjorde det svakere enn markedet. Til tross for et par prosent negativ absoluttavkastning var Alfred Bergs norske aksjefond dermed blant de norske aksjefondene som leverte høyest avkastning i fjor. I andre enden av skalaen leverte det norske aksjefondet med lavest avkastning en negativ avkastning på hele 25%*, rundt 23% svakere enn indeksen.

Fest i fisk og materialtretthet

Til tross for at totalmarkedet leverte nær nullavkastning i 2018 var det, som vanlig, store forskjeller mellom de ulike sektorene. Sjømatsektoren ga best uttelling i fjor med en avkastning på hele 50% (OSLSFX*). Blant de fire aksjene som steg mest i fjor finner vi tre fiskeaksjer. Salmar, Austevoll og Lerøy steg mellom 50% og drøye 80%. De samme aksjene var blant de viktigste bidragsyterne i våre aksjefond. Dette ga kraftig oppgang for den bredere konsumsektoren som dermed steg 27%. Energi-, finans- og konsumsektoren utgjør 2/3 av Oslo Børs. Energisektoren ga en forsiktig oppgang på 2,7%*. Dette til tross for at oljeprisen endte året ned over 20%. Finanssektoren falt på sin side 5%.

At Oslo Børs likevel gikk i minus i fjor betyr nødvendigvis at andre sektorer falt kraftig og trakk markedet ned. Shippingsektoren var blant disse. Den falt 27% gjennom 2018. Materialsektoren er en annen sektor som skilte seg ut negativt i fjor. I denne sektoren hadde tungvekteren Norsk Hydro et utfordrende år. Aksjen falt rundt 35% og bidro tungt til materialsektorens fall på 24%.

Syv “fete” år , men ikke uvanlig fete

Finanskrisen har hatt sitt tiårsjubileum. Det kraftige børsfallet i 2008 er dermed visket bort fra aksjemarkedets tiårshistorikk. 2011 og 2018 er de eneste årene med negativ avkastning siste ti år. Med så vidt negativ avkastning i 2018 og positiv avkastning samtlige år siden 2011 er det nærliggende å tro at de siste syv årene har vært en uvanlig og svært god periode i aksjemarkedet.

Annualisert avkastning på Oslo Børs de siste syv årene er 11,4%*. Gjennomsnittsavkastningen siden opprettelsen av hovedindeksen i 1982** er 11,7%*. Avkastningen disse syv fete årene er med andre ord helt på linje med snittavkastningen på Oslo Børs de siste 36 årene.

For investorer i Alfred Bergs norske aksjefond har det definitivt vært syv fete år. En annualisert avkastning på 16,7%*** for Alfred Berg Gambak og 15,2%*** Alfred Berg Aktiv plasserer fondene på første og andre plass over de norske aksjefondene som har levert høyest avkastning siste 7 år. Mens Alfred Berg Gambak har levert en årlig meravkastning på over 5% har Alfred Berg Aktiv gitt en årlig meravkastning på 3,6%.

Alfred Berg Gambak har også levert høyest avkastning av alle norske aksjefond de siste 20 årene, 13,5%*** annualisert avkastning mot 9,2%*** for Oslo Børs (OSEFX). For Alfred Berg Aktiv er tallet 11,1%***.

Nytt Gambak fond

Alfred Berg er en nordisk spesialistforvalter. De siste tre årene har vi lansert en rekke nordiske rentefond, med stor suksess. Forvaltningskapitalen i disse fondene har i løpet av tre år nådd mer enn 20 milliarder NOK.

Vi har også hatt stor suksess med vårt sentimentbaserte norske aksjefond Alfred Berg Gambak over mange år. Fondet har levert imponerende avkastning over lang tid og er det eneste norske aksjefondet som har vunnet Morningstar fire ganger, senest i 2015, 2016 og 2017.

Avkastningen på nordiske børser har vært god over tid. Det nordiske aksjemarkedet er langt større og mer diversifisert enn det norske. Sektorer som er nesten ikke-eksisterende på Oslo Børs er store i Norden. Mens energisektoren, som er stor på Oslo Børs, er under 10% av den nordiske indeksen. Norden tilbyr derfor både bedre utvalg og bedre likviditet. Dette gir flere strenger å spille på for en sentimentbasert investeringsfilosofi. Derfor startet vi i november i fjor Alfred Berg Nordic Gambak. Fondet forvaltes av Leif Eriksrød og vår nye senior forvalter Kristian Tunaal, tidligere aksjestrateg i DNB Markets.

2019 et magert år?

Det negative markedssentimentet som ga oss børsfall i fjerde kvartal snudde i romjulen. 2019 har startet svært bra med en oppgang på 4,7%* (OSEFX) i årets første måned. Positivt markedsentiment er godt klima for vår sentimentbaserte forvaltning. Ved utgangen av januar har Alfred Berg Gambak høyest avkastning av samtlige norske aksjefond med 7,4%*, nærmere 3% foran Oslo Børs (tall per 31. januar 2019).

Det er godt mulig 2019 blir etmagrereår i form av noe lavere økonomisk vekst, noe lavere inntjeningsvekst i bedriftene og dermed noe lavere stigningstakt på verdens børser. Avviklingen av sentralbankenes støttekjøp av obligasjoner trekker betydelig likviditet ut av markedene. Dette vil spille over på aksjemarkedene og man bør være forberedt på økt volatilitet.

Foreløpig er det lite som tyder på at vi er nær en resesjon med dertil hørende kraftig børsfall. Korreksjonen på drøye 15% i fjerde kvartal gjør at prisingen av børsen nå er langt mer attraktiv. P/E på 13,9**** for 2019 er noe over historisk median på knappe 12****, men langt fra avskrekkende nivåer. P/B på 1,8**** mot historisk median på rundt 1,6**** tyder heller ikke på euforisk prising i markedet.

Oljeprisen ligger fortsatt nesten 30% under toppnivået i fjor. Lakseprisene ligger på rundt 56 NOK per kilo*, også ned rundt 30% fra toppen i fjor. Analytikernes prisestimater for 2019 ligger godt over dagens prisnivåer både for olje og laks. I tillegg vil en løsning på handelskonflikten mellom USA og Kina og/eller en myk brexit kunne gi oppsving på verdens børser. Vi tror at aksjemarkedene har mer å gå på i 2019.

Tommy Hulsund
Director – External Distribution
Alfred Berg Kapitalforvaltning

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

* Kilde: Oslo Børs og Alfred Berg. Alle avkastningstall for Alfred Berg fond etter fradrag for forvaltningshonorar.

**Kilde: Oslo Børs. Totalindeksen 1983-1995, Hovedindeksen fra 1996.

*** Kilde: Oslo Børs. Tall per 29. januar 2019.

**** Kilde: Bloomberg.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer