East Capital lanserer bærekraftig vekstmarkedsfond

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Etter lange forberedelser har vi i East Capital endelig lansert vårt bærekraftige globale vekstmarkedsfond! Fondet heter East Capital Sustainable Emerging Markets og er tilgjengelig på Nordnet nå.

Jeg har delt dette innlegget i to, der jeg starter med litt bakgrunn på East Capital og hvorfor vi mener bærekraftige investeringer i vekstmarkeder er attraktivt. I neste uke skal jeg gå mer i dybden på hvordan fondet skal investere

Hvorfor East Capital?

 • East Capital har investert i vekstmarkeder og frontiermarkeder i 20 år. Filosofien, prosessen, og fremgangsmåten har vært den samme. Ekspertisen vår ligger i det å forstå hvordan økonomier forandres i transisjonsfaser (f.eks. fra planøkonomi til kapitalisme, men også mer generelt hvordan økonomien forandres når velstandsnivået øker), og hvordan akjsemarkedene reagerer gjennom slike faser
  • Som i Øst-Europa, drives veksten i andre vekst- og frontiermarkeder primært av økende disponibel inntekt innen en voksende middelklasse. Forbruket dette innbærer driver vekst for lokalt næringsliv
  • For å agere riktig som investor gjennom disse endringene, og velge riktige selskaper å investere i, mener vi at man må ha en lokal tilstedeværelse og forståelse. Man må gjøre analysejobben selv, snarere enn å lene seg på eksterne analysetjenester eller meglerhus. Man må treffe selskapene, eierne, og lederne. Dette for å kunne kombinere en kvantitativ analyse med en kvalitativ analyse, som i vekst- og frontiermarkeder er enda viktigere enn i modne markeder. Vekst- og frontiermarkeder preges av mindre effektiv informasjonsflyt og høyere volatilitet – dette kan man utnytte gjennom å være langsiktig og ha en fundamental tilnærming til investeringer basert på lokal innsikt
 • East Capital har opparbeidet en global kompetanse, og har nå analysekontorer i Stockholm (Hovedkontor), Moskva (dekker Øst-Europa), Hong Kong (dekker Asia), og Dubai (dekker Midtøsten og Afrika). Investeringsteamet består av 29 personer
 • East Capital’s metodikk har generert betydelig og langsiktig meravkastning f.eks. i Øst-Europa fondet som har levert en årlig meravkastning mot indeks på 4,3% (etter alle kostnader, i SEK). Siden start er dette en meravkastning relativt til indeks på 183,15%. De samme tallene for Russlandsfondet er 3,5% og 530,8%.

Hvorfor bærekraftige investeringer i vekstmarkeder?

 • Vi er positive til vekstmarkeder generelt. De fleste av disse markedene opplever en strukturell vekst drevet av bl.a. en voksende middelklasse og god demografi. Vekstratene i disse markedene er høyere enn i modne markeder, og vekstdifferansen er igjen i en økende trend
 • Vi tror selskaper som produserer løsninger på globale og lokale problemer knyttet til bærekraft (som f.eks. klimautfordringer) har svært gode utsikter til å vokse og øke sin inntjening
  • Ser man på Kinas “krig mot forurensning” så skal kineserne investere Danmarks totale BNP hvert eneste år, fra og med 2020. Disse investeringene er allerede enorme i dag
  • Kinesiske børser har i dag verdens største utvalg av selskaper som jobber med miljøløsninger. Dette er en konsekvens av hvor alvorlig forurensningen har blitt der (derfor har vi også et eget fond rettet mot dette, kalt East Capital China Environmental Fund)
 • Disse vekstutsiktene drives av økende regulatorisk og sosialt press, samt økte offentlige og private investeringer som skaper en medvind. Vi tror selskaper som kommer mindre godt ut av en ESG-analyse (som f.eks. selskaper som begår brudd på menneskerettigheter eller “miljøverstinger”) i stadig større grad vil straffes gjennom dårligere profitabilitet og lavere aksjekurser
 • Ser man på f.eks. olje, gass, og gruveselskaper har disse gjennomsnittlig lavere egenkapitalavkastning (ROE) enn sektorene dette fondet søker eksponering til. Disse inkluderer f.eks. fornybar energi, forbruksvarer, helse, IT, og finans
  • Råvareselskaper innebærer typisk sett også en høyere andel statlig eierskap som i vekstmarkeder typisk sett innbærer høyere politisk risiko, mer korrupsjon, og mindre sammenfallende interesser med minoritetsaksjonærer som oss
  • Privateide selskaper i “nye” industrier, opererer typisk sett i sektorer  med høyere strukturell vekst, har eiere og ledere med samme interesser som oss, og er avhengige av å gjøre seg attraktive for internajonale investorer; dette påvirker oppførselen deres
 • Vårt fokus på langsiktig og strukturell vekst resulterer i at våre porteføljer generelt er mindre karbonintensive enn indeksene. Ser man f.eks. på Russland-, Øst-Europa-, eller Emerging Asia-fondene våre er de langt mindre karbonintensive enn sine indekser
 • Bærekraft handler også om selskapsstyring, og vi mener at god selskapsstyring er blant de aller viktigste kriteriene for å skape god langsiktig avkastning

I neste uke kommer vi tilbake med et nytt innlegg om det nye fondet der vi går mer i dybden på hvordan fondet skal investere

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer