Gå til hovedinnhold

East Capital

Kort om East Capital: Vi er en uavhengig og privateid aktiv kapitalforvalter spesialisert på fremvoksende (Emerging Markets, EM) og «frontier» markeder (Frontier Markets, FM). Etablert i Stockholm i 1997, opprinnelig som en ekspert på Øst-Europa. Siden den gang har selskapet vokst og vi tilbyr nå daglig handlede UCITS fond som dekker Øst-Europa, EM Asia, samt globale Frontier Markets. Totalt forvalter vi ca. 2,3 milliarder dollar. Vi har i dag kontorer i Stockholm, Moskva, Tallinn, Hong Kong, Dubai, Luxembourg og Oslo.

Forvaltningsfilosofien er basert på aksjeseleksjon underbygget av lokal innsikt og kompetanse. Vi gjør over 1000 selskapsbesøk i året for å virkelig forstå den underliggende forretningen, og for å finne investeringsmuligheter der vi som minoritetsaksjonær deler interesser med eiere og ledere. Vi investerer i selskaper som tilbyr vekst til en rimelig pris, altså en verdiorientert vekst-forvaltning. Vi er en fundamental investor, hvilket betyr at det ikke er vårt hovedmål å generere meravkastning på kort sikt (da gjerne psykologi, momentum og sentiment er de primære driverne), men snarere finne feilprisede aksjer der vi ser en sterk underliggende utvikling. Tanken er at disse selskapene skaper verdier markedet vil prise inn i løpet av en markedssyklus på 3-5 år.

Blogger om

Emerging and Frontier Markets

Artikler av East Capital