Opp

Skagen Fondene

En fondsforvalter i verdensklasse

Skagen Fondene er et uavhengig fondsforvaltningsselskap med førsteklasses rangeringer fra noen av verdens ledende ratingbyråer

SKAGEN er et av de fremste fondsforvaltningsselskapene i Norge - med økende virksomhet i resten av Europa. De tilbyr seks fond, tre aksjefond og tre rentefond. Skagen Fondene har en verdibasert og aktiv forvaltningsfilosofi med et globalt fokus og brede mandater - konsekvent praktisert i alle år og bygget på sunn fornuft.

De har som målsetting å gi deres andelseiere best mulig avkastning for den risikoen de tar. For å lykkes med dette anvendes en verdibasert og aktiv investeringsfilosofi med brede mandater - en filosofi som bygger på sunn fornuft. Risikoen reduserer de ved å investere i en rekke selskaper i ulike bransjer og over hele verden. I motsetning til mange andre forvaltere som forvalter indeksfond og dermed investerer i et selskap fordi det er representert i et indeks, er indeksrepresentasjon ikke et investeringskriterium for SKAGEN.

SKAGEN fokuserer på verdier. De leter etter selskaper som er undervurderte, underanalyserte og upopulære. Gjennomanalyserte og populære selskaper har en tendens til å bli overvurdert, med stor fallhøyde når aksjen "går av moten".

Skagen Fondenes forvaltningsfilosofi

SKAGENs aktive forvaltningsfilosofi, kombinert med deres fokus på verdier, har historisk sett gitt god avkastning. De har dyktige forvaltere som er trofaste mot investeringsfilosofien - en filosofi som har gitt gode resultater i både stigende og fallende markeder. Deres investeringsfilosofi er basert på følgende hovedpunkt:

  • Lav risiko
  • Selskap og verdier
  • Grundige analyser
  • Geografisk spredning
Skagen Fondene hos Nordnet

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.