Opp

Alfred Berg Kapitalforvaltning

Litt om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Forvaltningsselskapet Alfred Berg Kapitalforvaltning AS utgjør den norske virksomheten av det nordiske kapitalforvaltningsselskapet Alfred Berg.

Alfred Berg har 220 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Vi har rundt 180 milliarder kroner til forvaltning, hvorav om lag en fjerdedel forvaltes fra Oslo. Ca. 80 % av forvaltningskapitalen stammer fra institusjonell forvaltning, mens de resterende 20 % er fra tredjepartsdistributører eller direkte privatkunder.

Alfred Bergs forvaltningskapital utgjør rundt en tiendedel av forvaltningskapitalen til morselskapet Fortis Investments (23 milliarder euro). Selskapet har 2.200 ansatte fordelt på 40 investeringssentre i 38 land fordelt over fem verdensdeler.

Selskapet tilbyr forvaltning av renter og aksjer, strukturerte investeringsløsninger og alternative investeringer som eiendom og hedgefond. Fortis Investments leverer daglig investeringsløsninger til 2.700 institusjonelle kunder og 1.800 tredjepartsdistributører verden over.Virksomheten rettes mot institusjoner, personkunder og tredjepartsdistributører. Blant våre institusjonskunder finnes en rekke større bedrifter, pensjonskasser, offentlige myndigheter og stiftelser.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.