Gå til hovedinnhold

Rentesparing.


Invester med lav risiko.

Du finner både fond med minimale verdisvingninger og avkastning, eller selskaps-obligasjonsfond med langt høyere avkastning. Finn investeringsalternativene som passer med risikotoleransen i vår fondsliste.

Bli kunde

 • Utsatt skatt på renteinntekter med Investeringskonto Zero.

 • Trygg langsiktig sparing.

 • Eksponering mot stat, kommune eller selskap.

Pengemarkedsfond.

Minimal risiko med kortsiktige lånepapirer.

Kortsiktige lån til stat og kommune.
I et pengemarkedsfond gir du pengene til en forvalter som igjen låner ut pengene til kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Pengemarkedsfond har minimal risiko fordi låntagerne har topp kredittvurdering og lånene er kortsiktige, under et år.

Et pengemarkedsfond vil ikke gi deg en høy årlig avkastning, men vil minske mellomlegget som banken tar i rentemargin.

Børsen i dag

 • Forventet avkastning er noe over de beste høyrentekontoene

 • Anbefalt investeringshorisont 1 år

 • Minimale verdisvigninger

 • Kortsiktige lån til stat, kommuner og banker

Det er høyere rente på lengre lån.

Invester i lengre lån til stat og kommune.
Et obligasjonsfond låner ut andelseiernes penger til stat, kommuner eller banker. Den renten de betaler for å låne dine penger er avkastningen du får. Det er større verdisvingninger i et obligasjonsfond enn i et pengemarkedsfond, på grunn av renteendringer. Derfor gir obligasjonsfond normalt litt mer avkastning enn pengemarkedsfond.

Se obligasjonsfondene våre

 • Forventet avkastning ligger mellom pengemarkedsfond og selskapsobligasjonsfond

 • Anbefalt investeringshorisont 1 - 5 år

 • Lengre lån til stat, kommuner og banker

 • Svinger i verdi i forhold til renteendringer

Selskapsobligasjonsfond.

Selskaper betaler en høyere rente for å låne penger enn stat og kommune.

Invester i lån til selskaper.
Selskapsobligasjonsfond investerer i gjeldspapirer som utstedes av selskaper som trenger å låne penger. Gjeldspapirene kan øke eller minske i verdi avhengig av kredittverdigheten til selskapet som har lånt penger.

Kredittrisiko kan deles inn i to kategorier, "Investment grade" og "High Yield". High Yield har høyere kredittrisiko enn Investment Grade. High Yield har derfor en høyere forventet avkastning enn Investment Grade.

Se selskapsobligasjonsfondene våre

 • Det rentefondet med høyest forventet avkastning

 • Anbefalt investeringshorisont minst 3 år

 • Lengre lån til selskaper

 • Påvirket av renteendringer og kredittvurderingen av selskapen.