Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Endelig tid for obligasjonsfond?

I denne #pengepodden-episoden skal vi se nærmere på obligasjonsfond og om timingen for kjøp er god. Gjest i studio er Morten Steinsland, senior porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs renteteam. Episoden kan ses som video ovenfor.

Nordnet opplever økende interesse for rentefond, på grunn av stigende renter. Pengemarkedsfond og high yield-rentefond har vært netto kjøpt de siste månedene, men mindre grad obligasjonsfond. I denne episoden forklarer vi hvordan obligasjonsfond fungerer og hvem de passer for.

I starten forklares forskjellen på de ulike fondskategoriene. Det er en klar sammenheng mellom risiko og forventet avkastning i finansmarkedene. Pengemarkedsfond (også kalt likviditetsfond) har lavest risiko, obligasjonsfond litt høyere (pga. noe høyere kredittrisko og lengre rentebindingstid), mens high yield-rentefond (som tar høy kredittrisiko, men lav renterisiko) plasserer seg mellom trygge pengemarkedsfond og risikable aksjefond.

Morten forteller at 2022 var det verste året i verdipapirmarkedene noensinne, siden tapene i de globale aksje- og rentemarkedene aldri har vært større. Det skyldes at både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet falt i verdi samtidig, neo som er uvanlig.

Etter det verste året på flere tiår for lange obligasjoner i 2022, er utsiktene for obligasjonsfond bedre nå – siden høyere renter gir en høyere løpende avkastning, mener Morten.

Korrelasjonen mellom aksjer og statsobligasjoner diskuteres. I krisetider er normalt denne korrelasjonen negativ, som den var under finanskrisen i 2008, men det var altså ikke tilfellet i 2022. Hva skjer mer obligasjonsprisene neste gang aksjemarkedet stuper? spør Bjørn Erik.

Sammenhengen mellom inflasjon og renter diskuteres. De rekordlave rentene har skutt i været på grunn av at inflasjonen har skutt i været. Dette skyldes blant annet at sentralbankene styrer etter et inflasjonsmål på 2 %. I dag har vi det høyeste rentenivået siden 2012. Bjørn Erik refererer til en tabell fra Verdipapirfondenes Forening som viser historisk avkastning siste 1 og 5 årene for ulike fondsgrupper. Den viser at alle typer rentefond har gitt svak avkastning siste 5 årene (pluss 1-2 % årlig snitt), mens aksjefond har levert som forventet (pluss 7-8 % årlig snitt. siste 5 år). Morten mener at rentefond vil gi langt bedre avkastning de neste 5 årene grunnet et høyere rentenivå.

Hvordan et obligasjonsfond er satt sammen

(fra 24:20) Morten forklarer mekanismene som påvirker verdien av en obligasjon og de ulike risikofaktorene ved investering i obligasjoner / obligasjonsfond: Renterisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.

I bunn ligger statsrenten. Så får du et risikopåslag fordi du tar noe kredittrisiko ved å låne ut penger til et selskap som i teorien kan gå konkurs. Risikopåslaget avhenger av soliditeten til selskapet, samt markedsklima. Det er viktig å skille mellom Investment Grade (IG) obligasjoner, som er høykvalitetsobligasjoner fra store og solide selskaper, og High Yield-obligasjoner, som er obligasjoner fra mindre solide selskaper. Morten viser også en graf over kredittpåslagene i IG-obligasjoner i Norge, Sverige, Euro-sonen og USA siste 10 år.

Alfred Berg har spesialisert seg på det nordiske rentemarkedet, og Morten forklarer hvorfor han mener at Norden tilbyr en fullgod kredittdiversifisering. Bjørn Erik spør om ikke et globalt investeringsunivers vil gi bedre diversifisering innenfor renter, slik som de fleste er enige om innenfor aksjer.

Renteforventninger fremover diskuteres. Markedet forventer at dagens rentenivå i Norge skal stige litt før rentene igjen skal falle litt. Hvis dette blir realitetene vil et obligasjonsfond kunne gi en hyggelig avkastning de nærmeste årene, som ligger noe over pengemarkedsfond, forteller Morten.

Morten viser løpende avkastning (effektiv rente) i de ulike rentefondene til Alfred Berg. Dette er en prognose for avkastningen det neste året (før kostnader og før tap) dersom rentene blir liggende på dagens nivå. Likviditetsfondene ga ved årsskiftet en effektiv rente på rundt 4,4 % før kostander. Obligasjonsfondene ga rundt 4,8 %. High Yield-rentefondene ga rundt 10 %. Ved utgangen av januar er tallene marginalt lavere.

På slutten snakker Morten litt om utsiktene for obligasjonsfond. Han mener at et rentenivå som er på det høyeste siden 2012 gir håp om god og stabil avkastning de neste årene. Med over 4 % effektiv rente er investment grade-obligasjonsfond igjen robust mot betydelige markedssvingninger.

Last ned foilene som gjennomgås i podcast-samtalen her:

Se også: Vil du lære mer om pengemarkedsfond og High Yield rentefond? Se video med Ole-Andreas Grendstadbakk, renteforvalter i Holberg.

Abonner via RSS

Abonner via Acast

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer