Gå til hovedinnhold
Populære filter
Populære filter
30 231 resultat
30 231 resultat

Vi vil minne om at disse produktene ikke er for alle. De er komplekse og krever god forståelse av det underliggende markedet, samt produktenes spesifikke vilkår og egenskaper. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Retning
Underliggende
Kjøp
Selg
Long
Amazon.com
90,04
90,04
0,400
87,48
87,88
0 NOK
Long
Amazon.com
78,79
78,79
0,400
99,37
99,77
0 NOK
Long
Amazon.com
100,83
100,83
0,400
76,06
76,46
0 NOK
Long
Amazon.com
121,31
121,31
0,400
54,39
54,79
0 NOK
Long
Amazon.com
131,38
131,38
0,400
43,74
44,14
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
56,79
56,79
0,700
126,49
127,19
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
89,22
89,22
0,700
92,16
92,86
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
99,44
99,44
0,700
81,35
82,05
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
119,68
119,68
0,700
59,95
60,65
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
129,81
129,81
0,700
49,26
49,96
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
139,89
139,89
0,700
38,65
39,35
0 NOK
Long
Advanced Micro Devices
149,89
149,89
0,700
28,17
28,87
0 NOK
Long
Apple
132,14
132,14
0,360
51,63
51,99
0 NOK
Long
Apple
143,10
143,10
0,360
40,04
40,40
0 NOK
Long
Apple
148,51
148,51
0,360
34,33
34,69
0 NOK
Long
Apple
159,42
159,42
0,360
22,82
23,18
0 NOK
Long
Apple
164,82
164,82
0,360
17,14
17,50
0 NOK
Long
Apple
108,99
108,99
0,360
76,12
76,48
0 NOK
Long
CRAYON GROUP HOLDING
65,68
65,68
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
CRAYON GROUP HOLDING
70,73
70,73
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
CRAYON GROUP HOLDING
75,78
75,78
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
CRAYON GROUP HOLDING
55,57
55,57
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
DAX Index
10 557,11
10 557,11
0,010
40,58
40,59
0 NOK
Long
DAX Index
11 777,82
11 777,82
0,010
33,58
33,59
0 NOK
Long
DAX Index
12 442,90
12 442,90
0,010
29,77
29,78
0 NOK
Long
DAX Index
12 109,37
12 109,37
0,010
31,69
31,70
0 NOK
Long
DAX Index
13 108,02
13 108,02
0,010
51,93
51,94
0 NOK
Long
DAX Index
12 996,43
12 996,43
0,010
53,21
53,22
0 NOK
Long
DAX Index
11 000,80
11 000,80
0,010
38,04
38,05
0 NOK
Long
DAX Index
12 886,60
12 886,60
0,010
54,47
54,48
0 NOK
Long
DAX Index
12 666,10
12 666,10
0,010
56,99
57,00
0 NOK
Long
DAX Index
11 554,17
11 554,17
0,010
69,74
69,75
0 NOK
Long
DAX Index
13 216,36
13 216,36
0,010
50,69
50,70
0 NOK
Long
DAX Index
13 545,27
13 545,27
0,010
46,91
46,92
0 NOK
Long
DAX Index
13 324,33
13 324,33
0,010
49,45
49,46
0 NOK
Long
DAX Index
13 433,96
13 433,96
0,010
48,19
48,20
0 NOK
Long
DAX Index
13 653,21
13 653,21
0,020
45,67
45,69
0 NOK
Long
DAX Index
13 761,30
13 761,30
0,020
44,43
44,45
0 NOK
Long
DAX Index
13 869,58
13 869,58
0,010
43,19
43,20
0 NOK
Long
DAX Index
13 979,09
13 979,09
0,010
41,94
41,95
0 NOK
Long
DAX Index
14 088,60
14 088,60
0,010
40,68
40,69
0 NOK
Long
DAX Index
14 195,45
14 195,45
0,010
39,46
39,47
0 NOK
Long
DAX Index
14 304,78
14 304,78
0,010
38,20
38,21
0 NOK
Long
DAX Index
14 414,12
14 414,12
0,010
36,94
36,95
0 NOK
Long
DAX Index
14 523,45
14 523,45
0,010
35,70
35,71
0 NOK
Long
DAX Index
14 632,78
14 632,78
0,020
34,43
34,45
0 NOK
Long
DAX Index
14 736,01
14 736,01
0,010
33,26
33,27
0 NOK
Long
DAX Index
14 954,51
14 954,51
0,010
30,75
30,76
0 NOK
Long
DAX Index
14 843,29
14 843,29
0,010
32,03
32,04
0 NOK
Long
DAX Index
15 561,42
15 561,42
0,010
23,79
23,80
0 NOK
Long
DAX Index
15 967,91
15 967,91
0,010
19,16
19,17
0 NOK
Long
DAX Index
16 374,39
16 374,39
0,010
14,53
14,54
0 NOK
Long
DAX Index
16 170,30
16 170,30
0,020
16,85
16,87
0 NOK
Long
DAX Index
12 776,87
12 776,87
0,010
27,86
27,87
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
27 972,41
27 972,41
0,110
1 165,08
1 165,19
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
29 108,14
29 108,14
0,110
1 044,93
1 045,04
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
30 243,87
30 243,87
0,110
924,75
924,86
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
26 837,62
26 837,62
0,110
1 285,15
1 285,26
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
25 705,64
25 705,64
0,110
1 404,99
1 405,10
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
30 806,14
30 806,14
0,110
865,25
865,36
0 NOK
Long
Dow Jones Industrial Average
32 478,96
32 478,96
0,110
688,23
688,34
0 NOK
Long
DNB
100,42
100,42
0,350
22,27
22,62
0 NOK
Long
DNB
112,66
112,66
0,350
19,83
20,18
0 NOK
Long
DNB
124,44
124,44
0,350
17,47
17,82
0 NOK
Long
DNB
136,09
136,09
0,350
15,14
15,49
0 NOK
Long
DNB
147,68
147,68
0,350
12,82
13,17
0 NOK
Long
DNB
159,27
159,27
0,350
10,51
10,86
0 NOK
Long
DNB
170,86
170,86
0,350
8,19
8,54
0 NOK
Long
DNB
153,56
153,56
1,75
58,27
60,02
0 NOK
Long
DNB
168,56
168,56
1,75
43,29
45,04
0 NOK
Long
DNB
173,13
173,13
1,75
38,72
40,47
0 NOK
Long
DNB
175,41
175,41
1,75
36,45
38,20
0 NOK
Long
DNB
186,14
186,14
1,75
25,75
27,50
0 NOK
Long
DNB
88,00
88,00
0,350
24,76
25,11
0 NOK
Long
Dnb
196,21
196,21
1,75
15,78
17,53
0 NOK
Long
1,65
1,65
0,030
10,46
10,49
0 NOK
Long
EQUINOR
78,21
78,21
0,490
37,54
38,03
0 NOK
Long
EQUINOR
90,06
90,06
0,490
35,17
35,66
0 NOK
Long
EQUINOR
102,00
102,00
0,490
32,78
33,27
0 NOK
Long
EQUINOR
113,86
113,86
0,490
30,41
30,90
0 NOK
Long
EQUINOR
125,55
125,55
0,490
28,07
28,56
0 NOK
Long
EQUINOR
137,20
137,20
0,490
25,74
26,23
0 NOK
Long
EQUINOR
223,57
223,57
0,490
8,48
8,97
0 NOK
Long
EQUINOR
201,73
201,73
2,44
64,18
66,62
0 NOK
Long
EQUINOR
252,20
252,20
2,44
14,23
16,67
0 NOK
Long
EQUINOR
235,33
235,33
2,44
30,78
33,22
0 NOK
Long
EQUINOR
157,84
157,84
2,44
108,06
110,50
0 NOK
Long
EQUINOR
179,71
179,71
2,44
86,18
88,62
0 NOK
Long
EQUINOR
212,47
212,47
2,44
53,46
55,90
0 NOK
Long
EQUINOR
240,86
240,86
2,44
25,33
27,77
0 NOK
Long
EQUINOR
246,33
246,33
0,490
3,99
4,48
0 NOK
Long
EQUINOR
65,98
65,98
0,490
39,99
40,48
0 NOK
Long
FRONTLINE PLC
82,17
82,17
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
FRONTLINE PLC
178,43
178,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
FRONTLINE PLC
188,64
188,64
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK