Gå til hovedinnhold
28381 resultat

Vi vil minne om at disse produktene ikke er for alle. De er komplekse og krever god forståelse av det underliggende markedet, samt produktenes spesifikke vilkår og egenskaper. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Retning
Underliggende
Kjøp
Selg
Long
Microsoft
223,52
223,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NASDAQ 100 Index
11 237,11
11 237,11
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NASDAQ 100 Index
10 342,68
10 342,68
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NASDAQ 100 Index
10 788,97
10 788,97
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NASDAQ 100 Index
9 898,89
9 898,89
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
6,07
6,07
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
7,07
7,07
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Netflix
400,00
400,00
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
13,22
13,22
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
15,67
15,67
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
35,61
35,61
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
41,32
41,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
47,02
47,02
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
52,56
52,56
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NORSK HYDRO
10,77
10,77
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
NVIDIA
451,35
451,35
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
6,62
6,62
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
9,30
9,30
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
11,99
11,99
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
14,67
14,67
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
17,36
17,36
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
20,04
20,04
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
43,64
43,64
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
3,93
3,93
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Olje
63,56
63,56
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
ORKLA
69,15
69,15
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
ORKLA
63,69
63,69
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
ORKLA
47,32
47,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
ORKLA
66,98
66,98
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
ORKLA
58,10
58,10
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Porsche AG
64,40
64,40
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
1,30
1,30
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
1,40
1,40
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
1,50
1,50
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
4 007,33
4 007,33
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 678,74
3 678,74
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 342,69
3 342,69
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 563,25
3 563,25
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 450,40
3 450,40
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 788,30
3 788,30
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 898,23
3 898,23
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 732,99
3 732,99
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 842,89
3 842,89
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
S&P 500 Index
3 952,69
3 952,69
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
STOREBRAND
45,73
45,73
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
STOREBRAND
62,43
62,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
STOREBRAND
67,98
67,98
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
STOREBRAND
78,04
78,04
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
STOREBRAND
39,66
39,66
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
55,10
55,10
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
60,87
60,87
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
85,19
85,19
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
90,64
90,64
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
96,08
96,08
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
101,52
101,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
106,92
106,92
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
112,33
112,33
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
117,43
117,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
127,68
127,68
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
122,54
122,54
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
137,70
137,70
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
66,43
66,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
71,98
71,98
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
69,74
69,74
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
74,19
74,19
0,650
78,21
78,86
0 NOK
Long
SUBSEA 7
76,41
76,41
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
78,61
78,61
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
64,20
64,20
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
70,86
70,86
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
73,06
73,06
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
75,28
75,28
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
49,19
49,19
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
77,49
77,49
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
79,70
79,70
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
80,81
80,81
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
SUBSEA 7
83,01
83,01
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TELENOR
80,07
80,07
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TELENOR
85,61
85,61
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TELENOR
69,14
69,14
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TELENOR
105,77
105,77
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TELENOR
100,69
100,69
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TGS ASA
114,65
114,65
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TGS ASA
125,54
125,54
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TGS ASA
120,43
120,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TGS ASA
104,63
104,63
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
TGS ASA
130,51
130,51
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
90,86
90,86
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
95,22
95,22
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
99,58
99,58
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
103,94
103,94
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
108,30
108,30
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
131,22
131,22
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
133,40
133,40
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
155,06
155,06
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
159,37
159,37
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
144,29
144,29
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
149,58
149,58
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
120,57
120,57
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
152,90
152,90
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
Long
Tesla
147,43
147,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 NOK
28381 resultat
Vis