Gå til hovedinnhold

Trading­produkter.

Et tilbud med flere muligheter.


Med tradingprodukter eller børsnoterte produkter, kan du tjene penger på både oppgang og nedgang. Du kan velge ulike gearingnivåer og stop loss-funksjoner og du kan investere i aksjer, råvarer og ulike indekser med eller uten innebygget gearing.

Investerer du i produktene som er tilgjengelige i Nordnet Markets handler du helt kurtasjefritt over 1000 kroner i Bull & Bear og Mini Futures.

Gå til Nordnet Markets

Invester med fart.

  • Økt eksponeringen din med gearing.

  • Spekuler i oppgang og nedgang.

  • Beskytt porteføljen din.

Bull & Bear.

Konstant gearing intradag. Egner seg til trading og kortsiktig handel

Mini Futures.

Ingen forhåndsbestemt varighet, og innebygget stop loss

Warranter.

Høy gearing, og retten til å handle til forhåndsbestemt pris og dato

Unlimited Turbo.

Høyere gearing uten buffer mellom finansierings- og stop loss-nivået

Hva er tradingprodukter?

I motsetning til opsjoner, som er standardiserte kontrakter, er tradingprodukter utstedt av banker og melgerhus.Disse aktørene er ikke bare såkalte emittenter*, men også market makers* som sørger for kjøps- og salgskursene i markedet.Forskjellig fra vanlig aksjehandel, der prisene styres av tilbud og etterspørsel, er det market makerene i produktene som endrer prisene etter prisutvikling på de underliggende aksjer, indekser eller råvarer.Du kan også lære mer om ulike tradingprodukter i NDX Læringssenter.

Pris og varighet

En typisk egenskap ved disse produktene er at prisen er oppdelt i mindre deler enn på aksjemarkedet (også kalt paritet* eller multiplikator*). I kurslisten for tradingprodukter finner du kolonnen "W/U" (Warranter / Underliggende) som viser hvor mange andeler du må kjøpe for å få eksponering mot en enhet av de underliggende aktiva.Hvis W/U er 1/10 må du ha 10 tradingprodukter for å kontrollere 1 aksje. På samme måte må du multiplisere med 10 for å sammenligne prisen på tradingproduktet med tradisjonelle opsjoner.Det finnes produkter med forhåndsbestemt løpetid (Warranter og Turbo warranter), og produkter uten forhåndsbestemt løpetid (Mini Futures og Unlimited turbos).


Disse produktene passer dersom du tror på:


Oppgang
Nedgang
Bull cerifikat
Bear certifikat
Kjøpswarrant
Salgswarrant
Minilong
Minishort
Turbo kjøpswarrant
Turbo salgswarrant
Unlimited turbo long
Unlimited turbo short

Bull & Bear.

Tradinginstrument med konstant gearing intradag.

Bull & Bear-produkter egner seg til trading og kortsiktig handel. Produktene gir deg enkelt tilgang til både aksjer, indekser og råvarer. Det er ofte lave spreader på produktene og gearingen er konstant fra åpning til stengning, intradag.

Konstant gearing intradag betyr at gearingen er konstant per handelsdag, men ikke over en lengre periode. Gearingen kan gjøre at avkastningen kan bli større i sertifikatet enn den prosentvise endringen i underliggende aktiva. Gearingen varierer fra 2 til 12 ganger utviklingen i underliggende på dagsbasis. Kjøp Bull dersom du tror på oppgang, og Bear dersom du tror på nedgang i underliggende.


Mini Futures.

Mini Futures ligner litt på en termin (future), men har ikke sikkerhetskrav eller en forhåndsbestemt varighet. Mini Futures har et innebygget stop loss-nivå som garanterer at du aldri går i minus. En Mini Future beveger seg helt likt som underliggende. Dersom for eksempel underliggende aksje øker med 100 kroner, øker også verdien på Mini Future med 100 kroner.

Mini Futures består av to deler; en del kapital som du investerer og en finansieringsdel som du låner av utstederen av produktet. Kapitalinnskuddet er prisen på produktet pluss egenkapitalen din. Utsteder legger daglig på en rente på finansieringsdelen. Renten beregnes ut fra kapitalinnskuddet. Hvis kapitalen din nærmer seg null utløses stop loss.

Warrant og turbowarrant.

En rett til å kjøpe eller selge i fremtiden.

En warrant er et gearet instrument som gir deg en rett til å kjøpe eller selge underliggende aktiva til en forhåndsavtalt pris (strike) på en forhåndsbestemt dato (utløpsdato). Dette produkter er direkte sammenlignbart med kjøps- og salgsopsjoner.

De fleste warranter med realverdi på utløpsdatoen utbetales i kontanter og ikke i de underliggende aktiva. Det vil si at i stedet for å få aksjene du har kjøpt rettighetene til (slik som i aksjeopsjoner), får du et beløp som tilsvarer verdien til warranten ved utløpsdato.

Warranter kan brukes til å øke avkastningen og beskytte porteføljen din.

Om turbowarranter​

På samme måte som en warrant, beregnes verdien på en turbowarrant ut i fra kursen til underliggende på utløpsdatoen. I tillegg har turbowarranter et "knock out"-nivå (barriere). Dersom underliggende når barrieren før innløsningstidspunktet opphører turbowarranten, og hele eller deler av kapitalen din går tapt.

Unlimited Turbo.

Stop loss på finansieringsnivået.

Unlimited turbos fungerer i store trekk som Mini Futures. I motsetning til Mini Futures har unlimited turbos ingen buffer mellom finansieringsnivået og stop loss-nivået. Dette gir unlimited turbos en høyere gearing enn Mini Futures.

Isteden for en buffer betaler du en premie som er bakt inn i prisen på produktet. Unlimited turbos har ingen utløpsdato og en innebygget stop loss så du ikke kan tape mer enn investert kapital.