PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A

Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Utvikling 1 år+ 10 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
21.68 USD
Dagens kursendring
+ 0.56 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
10000 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.62 %
Løpende kostnader
1.95 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.3 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Pi
PineBridge Glbl Dyn Asset Allc A

The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets globally to benefit therefrom. The Sub-Fund will select equity, equity-related, debt and short term securities of companies and debt securities of governments throughout the world, which are expected by the Investment Managers to benefit from such trends.

ISIN
IE0034235295
Kategori
Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. desember 2003
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Michael Kelly
Forvaltet fondet siden
31. mai 2009
PineBridge Investments Ireland Ltd"30 North Wall Quay,IFSC" Dublin
+353 1 6720222http://www.pinebridge.com/
Aksjer
55.8 %
Kort rente
24.2 %
Lang rente
12.9 %
Øvrig
7.2 %

Største regioner

USA 57.1 %
Eurosonen 12.0 %
Asia 8.6 %
Europa ex. Euro 8.3 %

Største bransjer

Teknologi
26.7 %
Industri
18.8 %
Finans
16.8 %
Konsumentvarer
8.4 %
Kommunikasjon
6.9 %
Helsevern
5.8 %
iShares Physical Gold ETC
6.8 %
FTSE CHINA A50 JUN20 XSIM 20200629
5.1 %
Pinebridge Japan Equity Z
3.4 %
FTSE CHINA A50 JUL20 XSIM 20200730
3.2 %
Pinebridge China A-Shares Quant Z
1.7 %
Samsung Electronics Co Ltd
1.7 %
PineBridge Global Focus Equity ZD
1.6 %