Nordea Emerging Stars

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 29.73 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1472.13 NOK
Dagens kursendring
+ 0.41 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
60 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.39 %
Løpende kostnader
1.84 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordea Emerging Stars

Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling. Målet med forvaltningen er på lengre sikt å oppnå en god avkastning gjennom en risiko spredning. Fondet har ingen referanseindeks og fordelingen mellom fremvoksende markeder og bransjer varierer. Fondet kan passe for deg som vil spare langsiktig og ansvarsfullt i de globale fremvoksende markeder. Du bør ikke investere i dette fondet, om du ikke er forberedt på å akseptere kurssvingninger. Vi anbefaler en minimums sparehorisont på fem år.

ISIN
LU0602540014
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
5. oktober 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Juliana Hansveden
Forvaltet fondet siden
12. mars 2018
Nordea Funds Oy, Norwegian Branch562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aksjer
98.5 %
Kort rente
1.5 %

Største regioner

Asia Emerging 49.5 %
Asia 25.0 %
Latin-Amerika 12.8 %
Europe Emerging 7.5 %

Største bransjer

Teknologi
24.7 %
Finans
23.7 %
Kommunikasjon
16.8 %
Konsumentvarer
16.1 %
Forbruksvarer
7.6 %
Helsevern
5.3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.5 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
9.2 %
Tencent Holdings Ltd
8.9 %
Samsung Electronics Co Ltd
6.9 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.0 %
Hindustan Unilever Ltd
3.1 %
AIA Group Ltd
3.0 %
Housing Development Finance Corp Ltd
2.6 %
Naspers Ltd Class N
2.5 %
Samsung SDI Co Ltd
2.4 %