JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 21.96 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
44.21 USD
Dagens kursendring
- 0.15 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.74 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
JP
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i de såkalt nye vekstmarkedene ("emerging markets") i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia.Fondets egen referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Index.

ISIN
LU0053685615
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. april 1994
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Leon Eidelman
Forvaltet fondet siden
15. februar 2013
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Aksjer
97.9 %
Kort rente
2.1 %

Største regioner

Asia Emerging 54.5 %
Asia 23.8 %
Latin-Amerika 11.2 %
USA 3.2 %

Største bransjer

Finans
27.9 %
Konsumentvarer
19.1 %
Teknologi
16.9 %
Forbruksvarer
14.3 %
Kommunikasjon
12.1 %
Helsevern
3.3 %
Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share
5.8 %
Tencent Holdings Ltd
5.0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.1 %
Housing Development Finance Corp Ltd
3.0 %
AIA Group Ltd
3.0 %