IKC Sverige Flexibel

Kombinasjonsfond, SEK Fleksibel
Utvikling 1 år+ 33.89 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
280.12 SEK
Dagens kursendring
+ 0.65 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.2 %
Resultatsbasert avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
IK
IKC Sverige Flexibel

Fondet er et aktivt forvaltet fondsandelsfond. Investeringene streber mot at gjennom en aktiv forvaltning å oppnå en avkastning som overstiger sin bench mark indeks 70% MSCI SIX PRX, 30% OMRX T-BILL, samt ha en risikoprofil som er lavere eller på nivå med denne indeksen. En fondsinvestor skal også være klar over at fondets utvikling kan være svært ulik utviklingen til bench mark indeksen. Fondet investerer i fond, aksjer, og i rentepapirer der minst 90% av investeringene skjer i det svenske markedet og sørger for en god spredning over sektorer. Fondets strategi er å investere i ulike sektorer og produkter. Fondet kan allokere fritt mellom ulike produkter. Fondet kan for eksempel plassere 100% av produktene i aksjerelaterte produkter på ulike markeder eller opp til 100% av produk tene i renterelaterte produkter om forvalteren vurderer dette som hensiktsmessig.

ISIN
SE0003116730
Kategori
Kombinasjonsfond, SEK Fleksibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
28. desember 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Inge Knutsson
Forvaltet fondet siden
28. desember 2009
IKC Fonder ABRundelsgatan 1420312 Malmö
+46 406607000http://www.ikcfonder.se
Aksjer
96.4 %
Kort rente
3.6 %

Største regioner

Europa ex. Euro 89.7 %
Japan 6.8 %
Eurosonen 3.5 %

Største bransjer

Industri
25.0 %
Helsevern
18.0 %
Konsumentvarer
17.9 %
Teknologi
12.8 %
Eiendom
11.9 %
Kommunikasjon
7.7 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer