Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan kan jeg flytte penger internt mellom to Aksjesparekonto i Nordnet?

Ønsker du å flytte penger fra en Aksjesparekonto til en annen Aksjesparekonto i Nordnet må du enten flytte penger gjennom en annen Nordnet-konto (for eksempel Aksje- og fondskonto) eller gjennom en ekstern bankkonto. 

Årsaken til dette er at overføringer mellom to egne Aksjesparekonto skal registreres som delflytt av Aksjesparekontoen, i henhold til Skatteettaten. 

Nordnet har ikke per dags dato systemer til å registrere interne overføringer mellom egne Aksjesparekontoer som en delflytt. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake