Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er likviddager (T+2)?

Oppgjørsreglene for aksjer er slik at solgte aksjer har likviddag to dager etter handelsdag (Trade day + 2 days). Det betyr at når du selger aksjer så får du egentlig ikke pengene av kjøperen før to dager etter at handelen ble gjennomført. Et salg som gjennomføres mandag vil få likviddag onsdag.

Dersom du velger å ta ut fra den aktuelle kontoen før likviddag vil du bli belastet renter*. Det er opp til deg å velge om du ønsker å ta ut pengene umiddelbart eller vente til likviddag (to dager etter at du solgte aksjene).

NB! Selger du aksjer og kjøper fond for pengene samme dag eller dagen etter, vil du kunne bli belastet renter hvis handelsdato for fondskjøpet blir før oppgjørsdagen for aksjesalget.

*Du blir belastet med nominell lånerente (6,14 % hvis det ikke er knyttet belåningsavtale til kontoen) og overbelåningsrente på 11,75 %

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake