Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik er skatterapporteringen på Individuell pensjonssparing (IPS)

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjon og samtidig få skattefordeler. Beskatning av IPS er knyttet til fire forhold: 

  • Du kan spare inntil 15.000 i året og få en skattefordel på inntil 3.300 kroner (22 %)
  • IPS-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
  • Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt (p.t 22 %).

Annet nyttig informasjon: 

  • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
  • Du får ikke skjermingsfradrag
  • For evt. fradrag for kildeskatt
    • Ny skattemelding: Før opp betalt kildeskatt under tema Personlige forhold - betalt skatt i utlandet 
    • Gammel skattemelding: Før opp betalt kildeskatt i skjemaet RF-1147 
Tilbake