Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik er skatterapporteringen på pensjonskapitalbevis (PKB)

Med et pensjonskapitalbevis er skatterapportering enkelt. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen. 

Annen nyttig informasjon: 

  • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte
  • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskapitalbevis 
  • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt
  • Merk at saldoen på pensjonskapitalbeviset ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.
Tilbake