Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvem dekker kostandene når jeg flytter innskuddspensjonen min?

I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften i dag. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

 

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standard kompensasjon (typisk indeksfond), vil du få overført differansen på din egen pensjonskonto. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive fond), vil du måtte dekke differansen selv. Her bør vi ha et standardeksempel som for eksempel:

 

EKSEMPEL:

 

Saldo på dagens pensjonsordning hos Leverandør X er 100.000 kroner. Din arbeidsgiver betaler følgende kostnader for standard forvaltningsprofil:

0,6% i forvaltningsavgift

 

199 kroner i administrasjonskostnad

 

Du velger en selvvalgt leverandør Y hvor du skal forvalte din pensjonskapital, som har følgende kostnader:

0,4% i forvaltningsavgift

 

0 kroner i administrasjonskostnad

 

I dette eksempelet vil du få tilført 0,6% (600 kroner) til å dekke forvaltningskostnaden hos din selvvalgte leverandør Y. Den nye forvaltningskostnaden er 0,4 % (400 kroner), hvilket betyr at du får 0,2% i lavere kostnader ved å bytte til selvvalgt leverandør. I kronebeløp utgjør dette 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner per måned. I praksis vil 16,70 kroner bli lagt til din pensjonskapital hver måned.

 

Og motsatt: Dersom du velger en forvaltning som for eksempel er 0,2 % dyrere enn avgiften som din arbeidsgiver betaler, vil du måtte dekke merkostnaden. Det skjer ved at din pensjonskapital reduseres med 200 kroner det første året, eller 16,70 kroner i måneden.

 

Et evt administrasjonsgebyr hos ny pensjonsleverandør vil du selv måtte betale. Nordnet vil ikke ha administrasjonsgebyr, kun forvaltningsgebyr (dvs plattformavgift og netto forvaltningsavgift).

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake