Gå til hovedinnhold
Bank ID gjennomfører driftsendringer 21.-26.oktober og vil være utilgjengelig og ustabil i perioder. Følg status på BankID på bankid.no/status.

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor lang tid tar det å flytte egen pensjonskonto til Nordnet?

Velger du å opprette egen pensjonskonto hos Nordnet tar det inntil 1 måned før din aktive innskuddspensjon er flyttet og investert hos Nordnet.
Merk at dine pensjonsmidler ikke er ute av aksje- og rentemarkedet i hele flytteperioden (ca 1 måned). Vanlige oppgjørstider for fond og ETFer gjelder.
Dine pensjonskapitalbevis blir automatisk flyttet til Nordnet når du har opprettet egen pensjonskonto hos oss. Men denne flyttingen vil først skje i perioden mai-desember 2021. Hvis du ønsker en raskere flytteprosess (inntil 1 måned) på dine pensjonskapitalbevis kan du fremskynde flyttetidspunktet på norskpensjon.no ved å velge "samle nå" for dine aktuelle pensjonskapitalbevis. Merk at fremskynding av pensjonskapitalbevis må du gjøres etter at du har valgt Nordnet som pensjonsleverandør. Det kan ta noe tid før dette valget er synlig på norskpensjon.no.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake